Agent ubezpieczeniowy, odszkodowawczy - szkolenie dla OWCA

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Agent ubezpieczeniowy

O kursie

Kurs "Agent ubezpieczeniowy" jest kierowany do osób poszukujących pracy w agencjach ubezpieczeniowych oraz w innych podmiotach rynku finansowego.

Ukończenie kursu daje możliwość zdawania egzaminu dla agenta ubezpieczeniowego w wybranej firmie ubezpieczeniowej.

Program szkolenia

Dzień I

 1. Rynek ubezpieczeniowy w Polsce i za granicą
 2. Podmioty rynku ubezpieczeń
 3. Charakterystyka podstawowych grup produktowych
 4. Prawne ramy funkcjonowania ubezpieczeń

Dzień II

 1. Rozpoczęcie i prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego
 2. Zawieranie ubezpieczeń
 3. Obsługa portfela umów
 4. Likwidacja szkód

Dzień III

 1. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 2. Ubezpieczenie OC – posiadacza pojazdu
 3. Ubezpieczenia auto casco
 4. Inne ubezpieczenia komunikacyjne

Dzień IV

 1. Ubezpieczenia mienia od zdarzeń elementarnych
 2. Ubezpieczenie mieszkań i domów
 3. Ubezpieczenie działalności gospodarczej

Dzień V

 1. Ubezpieczenia osobowe
 2. Ubezpieczenia na życie i dożycie
 3. Inne ubezpieczenia – rolne, transportowe, zawodowe i inne

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY