Nasi Eksperci

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Eksperci z zakresu ubezpieczeń

Agnieszka P.

Absolwentka

 • Wyższa Szkoła Inżynierska
  • Studia Magisterskie z zakresu Ekonomii
 • Akademia Finansów w Warszawie
  • Audyt i Kontrola Wewnętrzna - Studia Podyplomowe
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Zarządzanie Spółkami w Polsce we Współczesnym Otoczeniu Prawnym i Ekonomicznym - Studia Podyplomowe

Ważniejsze szkolenia i seminaria

 • Szkoła Nauk Aktuarialnych – Ministerstwo Finansów oraz The University of Western Ontario z Kanady i Uniwersytet Warszawski
 • 6-tygodniowe szkolenie ubezpieczeniowe we Francji – Federacja Francuskich Towarzystw Ubezpieczeniowych (FFSA) i AXA
 • Zarządzanie kosztami w towarzystwie ubezpieczeń na życie – Ecole Nationale d’Assurance de Paris
 • Inwestycje i Finanse – Polska Międzynarodowa Szkoła Zarządzania Fundacji Polskiej oraz Norwegia School of Economics and Business Administration
 • seminaria organizowane przez Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München)

Doświadczenie zawodowe

 • 2004 – 2009 – Powszechne Towarzystwo Emerytalne BANKOWY S.A – Dyrektor Biura Marketingu
 • 1997 – 2004 – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie COMPENSA S.A. – Wiceprezes Zarządu oraz Członek Zarządu
 • 2001 – 2002 – Vienna Life S.A. – Zastępca Prezesa Zarządu
 • 1995 –1997 – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji WARTA VITA S.A. – Członek Zarządu oraz Dyrektor ds. Ekonomicznych
 • 1992 –1995 – Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. – Wiceprezes Zarządu
 • 1981 – 1992 – Państwowy Zakład Ubezpieczeń
  •   1991 – 1992 – Zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Życiowych odpowiedzialny za sprawy ekonomiczne, aktuarialne oraz statystykę
  • wcześniej: przygotowanie i opracowywanie systemów informatycznych dla potrzeb analiz statystycznych i ekonomicznych ubezpieczeń i szkód

dr Andrzej F.

Absolwent studiów doktoranckich

Uprawnienia

EFG®, EFC®

 • Certyfikaty
  • LIMRA International
  • Instytut Dale Carnegie
  • Financial Services Training College (FSTC)
  • Anthony Robbins
 • Licencje
  • Financial Consultant
  • Pośrednik Obrotu Nieruchomościami

Jako pierwszy w Polsce trener prowadził licencjonowany kurs Dale Carnegie Association „Lider wśród managerów”

Doświadczenie zawodowe

Zdobywał m. in. jako:

 • agent ubezpieczeniowy w firmie Sicherheit & Capital w Berlin(West)
 • współpracownik towarzystw ubezpieczeniowych: Albignia, DVK, Berlinische Leben, Schweizerische Rentenanstalt, Alte Leipziger, Alte Gothaer, Signal…  
 • trener w:
  • Nationale Nederlanden
  • Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie
  • Towarzystwie Ubezpieczeń Dunav Osiguranje z Serbii

Wykładowca

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Katedra Finansów i Ubezpieczeń

Członek

 • Rady Programowej Europejskiej Akademii Planowania Finansowego
 • Rady Nadzorczej EAFP
 • Zarządu Polskiej Izby Pośredników  Finansowych i Ubezpieczeniowych

Autor ponad 200 artykułów o tematyce finansowej, ubezpieczeniowej, sprzedażowej dla:

 • portali
  • www.gu.com
  • www.bankier.pl
  • www.interia360.pl
 • czasopism
  • Rzeczypospolita
  • Życie Warszawy
  • Gazeta Ubezpieczeniowa
   • stały felietonista (ponad 130 artykułów)
  • Manager
  • Gazeta Bankowa
  • Asekuracja&Re
  • Twój Pieniądz
  • Bizneswoman
  • Pieniądz
  • Puls Biznesu
  • CashFlow&You

Jego artykuły ukazywały się w Anglii w Dzienniku Polskim, Metropolii, Coolturze oraz w Serbii w czasopiśmie Osiguranje.

Oprócz artykułów w prasie jest autorem licznych opracowań i rozdziałów w pracach zbiorowych oraz w poradnikach.

Tomasz Sz.

Absolwent

 • Wyższa Szkoła Morska w Gdyni
  • Studia Magisterskie
 • Akademii Finansów Warszawie
  • Diagnostyka Ryzyk i Likwidacja Szkód w Ubezpieczeniach Majątkowych i Osobowych - Studia Podyplomowe

Doświadczenie zawodowe

 • styczeń 2011 – Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – p.o. Dyrektora Biura  Ubezpieczeń Korporacyjnych
 • listopad 2008 – styczeń 2011 – Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – z-ca dyrektora Biura Ubezpieczeń Majątkowych (od czerwca 2011 – Korporacyjnych).
 • grudzień 2007 – listopad 2008 – Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – dyrektor Biura Ubezpieczeń  Majątkowych
 • kwiecień 2004 – listopad 2007 – Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – zastępca dyrektora Biura  Ubezpieczeń Majątkowych
 • sierpień 2001 – kwiecień 2004 – Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. – od sierpnia 2001 do marca 2004 underwriter w Dziale Ubezpieczeń Gospodarczych, później claims officer (likwidator szkód) w Dziale Likwidacji Szkód Gospodarczych
 • luty 1999 – lipiec 2001 – T.U. i R. Cigna STU S.A. – główny specjalista ds. ubezpieczeń technicznych
 • lipiec 1997 – luty 1999 –T.U. i R. Gwarant S.A. – specjalista d.s. ubezpieczeń inżynieryjnych
 • sierpień 1996 – lipiec 1997 – S.T.U. „Hestia Insurance” S.A. - referent d.s. ubezpieczeń przemysłowych

dr Katarzyna M.

Ukończyła

 • Studia doktoranckie z zakresu ubezpieczeń - Uniwersytet w Gdańsku, Wydział Prawa i Administracji
 • Studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń oraz dwa cykle seminariów z zakresu prawa porównawczego - Uniwersytet w Strasburgu

Wykładowca

 • prawo ubezpieczeń gospodarczych - Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Doświadczenie zawodowe

Specjalizuje się w prawie rynków finansowych, w tym w problematyce prawa ubezpieczeń gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie we wprowadzaniu nowych produktów ubezpieczeniowych i bankowych, w tym konstruowaniu i dostosowywaniu wzorców umownych w ubezpieczeniach i bankowości do przepisów prawa i praktyki rynkowej, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań nadzoru ubezpieczeniowego oraz przepisów o ochronie konkurencji i konsumenta.

 • Członek Zarządu Izby Ubezpieczeń i Organizacji Ryzyka
 • Szef zespołu zajmującego się obsługą prawną podmiotów działających na rynku ubezpieczeń, zarówno w zakresie bieżącej działalności ubezpieczeniowej, jak transakcji zawieranych na rynku ubezpieczeń w trakcie prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, jak i jej likwidacji. Brała udział w zakładaniu ponad pięciu towarzystw ubezpieczeniowych działających w Polsce
 • Reprezentuje ubezpieczycieli i ubezpieczających w sporach sądowych związanych z umową ubezpieczenia, w tym w szczególności z wypłatą odszkodowań z tytułu umowy ubezpieczenia
 • Posiada doświadczenie w doradztwie dotyczącym działalności brokerskiej i agencyjnej (opiniowanie i negocjowanie umów kurtażowych, agencyjnych itp.).
 • Zajmuje się doradztwem przy transakcjach finansowania inwestycji, w tym inwestycji na rynku nieruchomości, w szczególności w zakresie sporządzania i negocjowania umów kredytowych i zabezpieczeń.
 • Posiada doświadczenie w obsłudze spraw z zakresu sektora bankowego oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych
 • Doradza w sprawach dotyczących ochrony konkurencji i konsumenta w różnych sektorach przemysłu, w tym w szczególności w sprawach dotyczących stosowania wzorców umownych, a także w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów przed organami państwa oraz w sporach cywilnych

Wybrane publikacje

Jest autorem wielu publikacji na temat prawa ubezpieczeń m.in. współautorem komentarza do przepisów kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia oraz komentarza do wzorców umownych stosowanych w ubezpieczeniach.

dr Paweł S.

Absolwent

 • Uniwersytet Śląski - Wydział Prawa i Administracji
  • Studia Magisterskie
  • Studia Doktoranckie
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
  • Ubezpieczenia - Studia Podyplomowe
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu oraz EAP Berlin
  • Zarządzanie Europejskie - Studia MBA

Doświadczenie zawodowe

Zdobywał m.in. w:

 • T.U. Compensa S.A. - Dyrektor Oddziału
 • PTU S.A. - Dyrektor Oddziału
 • President Medical Polska - Dyrektor Zarządzający, Doradca Zarządu
 • PRINZ S.A. - Tłumacz, Asystent Dyrektora - Zweigniederlassung Senftenberg (Niemcy)
 • Modus - Biuro Pośrednictwa Obrotu Nieruchomości - Właściciel
 • Wiener Staedtische (V.I.G.) - Wiedeń, Austria - Asystent
 • HUK Coburg - Coburg, Erfurt, Niemcy - Asystent
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  • Wykładowca
  • Członek zespołu badawczego Europejskiego Prawa Prywatnego i Porównawczego

Publikuje w:

 • Dziennik Ubezpieczeniowy - od 2003 roku - stała cotygodniowa rubryka prawno-ubezpieczeniowa
 • Miesięcznik Ubezpieczeniowy - od 2007 roku - stała comiesięczna rubryka
 • Rzeczpospolita - stała współpraca od 2010 roku - stała comiesięczna rubryka Ubezpieczenia
 • Kadry i Płace w Administracji - stała współpraca
 • Ogólnopolski Przegląd Medyczny - stała współpraca

Bożena F.

Doświadczenie zawodowe

Zdobywała m.in. pracując w:

 • Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych PTUW
  • 09.2012 – do chwili obecnej – Dyrektor Regionalny
  • 01.2012 – 09.2012 – Trener wewnętrzny
  • 06.2005 – 11.2008 – Specjalista ds. szkoleń i rozwoju sieci sprzedaży
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU
  • 02.2003 – 11.2010 – Koordynator i Konsultant funduszy inwestycyjnych i produktów medycznych
 • Pocztowa Agencja Usług Finansowych PAUF
  • 01.2000 – 10.2003 – Trener wewnętrzny i Menedżer ds. sprzedaży
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe HESTIA
  • 1999 – 2000 – Menedżer zespołu agentów, Dyrektor przedstawicielstwa

Szkolenia prowadzi od ponad 10 lat.

Agnieszka L.

Absolwentka

 • Uniwersytet Szczeciński
  • Prawo - Studia Magisterskie 
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
  • Psychologia - Studia Magisterskie
 • Polskie Centrum Mediacji
  • Szkolenie dla Mediatorów

Doświadczenie zawodowe

Zdobywała m.in.  w PZU S.A. (1997 - 2010)

 • Kierownik Zespołu Underwritingu
 • Główny Specjalista ds. Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej
  • rozpatrywanie odwołań i spraw kwestyjnych z zakresu umów ubezpieczeń  OC oraz likwidacji szkód OC
  • monitoring przepisów prawa i przepisów wewnętrznych
  • przygotowywanie niestandardowych warunków ubezpieczenia
  • interpretacja przepisów prawa
  • współudział w tworzeniu wzorców umownych
  • negocjowanie ryzyk i szkód trudnych i nietypowych
  • rozpatrywanie odwołań i skarg
  • kontrola poprawności umów
  • kontrola poprawności umów ubezpieczenia w jednostkach terenowych
  • tworzenie programów i prowadzenie szkoleń z prawa
  • kierowanie pracą zespołu

Od 2006 roku jest Członkiem a od czerwca 2012 Prezesem Oddziału Polskiego Centrum Mediacji.

Szkolenia prowadzi od 1997 roku.

Monika P.

Wykształcenie

Studia o kierunku

 • Ubezpieczenia i reasekuracja
 • Ubezpieczenia na życie i zarządzanie funduszami ubezpieczeniowymi

Certyfikat

 • Manager Procesów Biznesowych

Doświadczenie zawodowe

 • 2008 – 2011 - Manager – Kierownik Zespołu Procesowego Likwidacji Szkód w Biurze Zarządzania Procesami
 • 2007–  2008 - Dyrektor Centrum Obsługi Rent i Komunikacyjnych Szkód Osobowych TUiR WARTA SA
 • 2003 – 2006 - Zastępca Dyrektora ds. OC TUiR WARTA S.A.
  • Centrala, Biuro Obowiązkowych Ubezpieczeń Samochodowych – Centrum Obsługi Szkód Zagranicznych
 • 1998  – 2003 - Ekspert ds. Obowiązkowych Ubezpieczeń Samochodowych TUiR WARTA S.A.
  • Centrala, Biuro Obowiązkowych Ubezpieczeń Samochodowych – Centrum Obsługi Szkód Zagranicznych
 • 1997 – 1998 - Ekspert ds. Likwidacji Szkód TUiR WARTA S.A
 • 1996 – 1997 - Naczelnik Wydziału Nadzoru Likwidacji Szkód TUiR WARTA S.A.
 • 1995 – 1996 - zastępca Naczelnika Wydziału Odszkodowań Zagranicznych TUiR WARTA S.A.
 • 1989  – 1995 - likwidator komunikacyjnych szkód zagranicznych TUiR WARTA S.A.

Publikuje w:

 • Dziennik Ubezpieczeniowy - stała cotygodniowa rubryka „Wokół likwidacji”

Olga Sz.

broker ubezpieczeniowy od 2003 roku

Doświadczenie zawodowe

zdobywa od 1999 roku:

 • Grupa Brokerska Odys - broker
 • Energo Inwest Broker SA - broker
 • Zurich TU na Życie SA - agent ubezpieczeniowy

zakres obowiązków:

 • pełna obsługa klientów spółki w zakresie ub. grupowych
 • konkursy ofert w zakresie grupowych ubezpieczeń na życie
 • przetargi publiczne w zakresie ub. grupowych
 • obsługa całego procesu zawierania i obsługi umów ub. grupowych klientów firmy

Beata Sz.

Wykładowca

 • Uniwersytet Warszawski
  • wykłady i konwersatoria z metod oddziaływań personalnych
 • Podyplomowe Studium Zarządzania i Polityki Oświatowej
  • wykłady i warsztaty na temat zachowań agresywnych i rozwiązywania konfliktów w grupie
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP
  • zajęcia z komunikacji interpersonalnej, perswazji, negocjacji
 • Instytut Psychologii PAN
  • konwersatoria i warsztaty z perswazji i metod manipulacyjnych
 • Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
  • prowadzenie zajęć dla przyszłych trenerów i liderów środowiskowych z zakresu budowania zespołu, motywowania, układania indywidualnych ścieżek rozwoju.

Doświadczenie zawodowe

 • AXA Polska S.A. - Trener – coach w Ubezpieczeniach Życiowych
 • TUnŻ Warta S.A - Trener – coach w Ubezpieczeniach Indywidualnych
 • Amplico Life - funkcja Tutora Ubezpieczeń Grupowych (ok. 2 lat)
 • AIG Amplico Life
  • Dyrektor Agencji (ok. 3 lata)
  • Unit Manager agentów ubezpieczeniowych, specjalistów planowania finansowego w ramach struktur agencyjnych (ok. 3 lata)
  • Agent ubezpieczeniowy oraz konsultant planowania finansowego (ok. 4 lat)

NOWY