Nowa ustawa prawo zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ubezpieczeniowej

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Nowa ustawa prawo zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ubezpieczeniowej

O szkoleniu

Nowa ustawa prawo zamówień publicznych stanowi prawdziwą rewolucję i jest aktem prawnym daleko odbiegającym od rozwiązań stosowanych w starej ustawie. Nowa ustawa jest kilkakrotnie obszerniejsza i bardziej szczegółowa - to zaś oznacza, że jej poznanie jest jeszcze trudniejsze i bardziej pracochłonne. Więcej, pojawiają się również wątpliwości. Dla nas najważniejsze są te które dotyczą ubezpieczeń i nimi przede wszystkim zajmiemy się w szkoleniu.

Program szkolenia

1. Nowa ustawa prawo zamówień publicznych - nowelizacja czy rewolucja?
2. Zakres stosowania nowej ustawy prawo zamówień publicznych
3. Niektóre zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe
4. Rola brokera w procedurze zamówień publicznych
5. Czy przepisy dotyczące konfliktu interesów obejmują brokera?
6. Broker jako pełnomocnik i jako biegły
7. Umowy konsorcjalne a koasekuracja
8. Wstępne konsultacje rynkowe jako narzędzie w pozyskaniu wartościowych ofert ubezpieczeniowych
9. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jako wymóg formalny uczestnictwa w zamówieniach publicznych
10. Stwierdzenie rażąco niskiej ceny a specyfika ubezpieczeń
11. Grupowe ubezpieczenia pracownicze a procedura zamówień publicznych 
12. Gwarancja wadialna jako zabezpieczenie w procedurze zamówień publicznych
13. Gwarancja należytego wykonania umowy jako zabezpieczenie kontraktu, kar umownych oraz roszczeń z tytułu wad i usterek
14. Gwarancja zwrotu zaliczki
15. Przesłanki wprowadzenia trybu podstawowego udzielania zamówień publicznych
16. Wariant pierwszy trybu podstawowego (bez negocjacji)
17. Wariant drugi trybu podstawowego (negocjacje fakultatywne)
18. Wariant trzeci trybu podstawowego (negocjacje obligatoryjne)
19. Oferta i jej forma
20. Umowa zawierana w procedurze zamówień publicznych

Prowadzący

dr Paweł Sikora

Doktor Nauk Prawnych

Wykształcenie

 • Uniwersytet Śląski WPiA – doktor prawa
 • Akademia Ekonomiczna Poznań – Podyplomowe – ubezpieczenia
 • Uniwersytet Śląski WPiA – magister prawa 1992
   
Specjalizacja
 • odpowiedzialność cywilna 
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządzających (D&O)
 • inne ubezpieczenia majątkowe i życiowe
 • likwidacja szkód ubezpieczeniowych
 • prawo konsumenckie
 • prawo cywilne
 • zawieranie i wykonywanie umów
Doświadczenie zawodowe
 • 2016 - obecnie – Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) – Asystent
 • 2016 - obecnie – Uniwersytet Zielonogórski – Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego – Adiunkt
 • 2013 – obecnie – President Electronics Poland Sp z o.o. – Doradca Zarządu
 • 2012 - 2013 – Akademia im Jana Długosza w Częstochowie – wykładowca, członek Zespołu Badawczego ds. Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Porównawczego
 • 2009 - 2013 – President Medical Polska Sp.z o.o. – Doradca Zarządu, Dyrektor Zarządzający
 • 2003 - 2009 – PTU S.A. (Gothaer) – Dyrektor Oddziału w Częstochowie
 • 1997 - 2003 – T.U. Compensa S.A. – Dyrektor – Oddział w Częstochowie
 • 1995 - 1997 – Modus – Właściciel – Biuro Pośrednictwa Obrotu Nieruchomości (Częstochowa)

 • 1993 - 1995 – Marketingassistent – w CP Firmengruppe Monchengladbach (Niemcy)
 • 1992 - 1993 – PRINZ S.A. – Tłumacz, as. Dyrektora – Zweigniederlassung Senftenberg (Niemcy)

DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE – 20 lat szkoleń, wykładów, kursów itp.

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY