Kurs przygotowujący do egzaminu na brokera ubezpieczeniowego - Online - Kursy inne

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Kurs przygotowujący do egzaminu na brokera ubezpieczeniowego

weekendy - kurs ONLINE

Informacje ogólne

Miejscowość: Online (zobacz inne kursy z tego miasta)
Termin: 2021-09-18 — 2021-09-26 Zobacz inne terminy tego kursu.
Cena: 1790 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

Zamówienie

Cena: 1790 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Program

Kolejny egzamin - 25 maja 2021 - szczegóły na stronie KNF.

Tematyka kursu

 • zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r. w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

Cel kursu

 • kurs ma na celu pogłębienie i usystematyzowanie bardzo obszernej wiedzy koniecznej do zdania egzaminu brokerskiego organizowanego przez KNF.

Metodyka kursu

 • kurs jest prowadzony unikalną metodą MindMapping. Metoda ta pozwala na objęcie całości materiału przy pomocy tzw. „map pamięci” - niezwykle pomocnych zwłaszcza w powtórzeniach materiału przed egzaminem. W systemie „map pamięci” umieszczono pytania testowe z kilkunastu egzaminów z poprzednich lat. Stanowią one więc również repetytorium przedegzaminacyjne.


Blok I - część ogólna

1. Podstawowe wiadomości z historii ubezpieczeń gospodarczych: historia starożytna,  powstanie rozwój nowoczesnych ubezpieczeń na świecie, historia polskich ubezpieczeń przed II wojną światową, współczesna historia ubezpieczeń w Polsce.

2. Cechy rozwoju współczesnych ubezpieczeń gospodarczych: koncentracja ubezpieczeń, interwencjonizm państwa w dziedzinie ubezpieczeń, rozwój reasekuracji, rozwój działalności lokacyjnej, wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przy wykorzystaniu nowych technologii, wykorzystanie instrumentów pochodnych i alternatywnych w finansowaniu ekonomicznych skutków ryzyka.

3. Gospodarcze i społeczne znaczenie ubezpieczeń - funkcje: definicje ubezpieczeń, społeczne znaczenie ubezpieczeń, funkcje ubezpieczeń: ochrony ubezpieczeniowej, finansowa, prewencyjna; zasady ubezpieczeń: zasada pewności, pełności, powszechności i szybkości ochrony ubezpieczeniowej.

Blok II - prawo cywilne

1. Zagadnienia ogólne prawa cywilnego: podmioty prawa cywilnego, przedstawicielstwo i pośrednictwo, reprezentacja przedsiębiorców w obrocie gospodarczym, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, pojęcie umowy i czynności prawnej, wady oświadczeń woli.

2. Zobowiązania – część wstępna: pojęcie zobowiązania, zasada swobody umów, klauzule abuzywne, czynniki kształtujące treść stosunku prawnego, forma zawarcia umowy, umowa agencyjna, umowa zlecenia.

3. Odpowiedzialność cywilna i jej zasady: pojęcie odpowiedzialności cywilnej, rygory odpowiedzialności cywilnej, zasady odpowiedzialności cywilnej, przesłanki: zdarzenie szkodzące, szkoda, związek przyczynowo skutkowy.

Blok III - umowa ubezpieczenia i działalność ubezpieczeniowa

1. Źródła i zasady prawa ubezpieczeniowego: źródła i zasady prawa polskiego i Unii Europejskiej, zasady prowadzenia działalności ubezpieczeniowej; podstawy prawne działalności brokerskiej i agencyjnej.

2. Umowa ubezpieczenia i stosunek ubezpieczenia: regulacja prawna umowy ubezpieczenia, pojęcie zdarzenia losowego i wypadku ubezpieczeniowego, zawarcie umowy ubezpieczenia, powstanie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, pojęcie i znaczenie ogólnych warunków ubezpieczeń, kwalifikacja prawna umowy ubezpieczenia, wygaśnięcie stosunku ubezpieczenia.

3. Polski i jednolity europejski rynek ubezpieczeniowy i reasekuracyjny: podstawy prawne działania rynku ubezpieczeniowego, podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną, pośrednictwo ubezpieczeniowe, aktuariusz - rola i zadania, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Rzecznik Ubezpieczonych, nadzór ubezpieczeniowy, reprezentant do spraw roszczeń.

4. Rola i znaczenie reasekuracji i koasekuracji w podziale ryzyka: podstawy prawne działania rynku reasekuracyjnego, reasekuracja i jej rodzaje, funkcja techniczna i finansowa reasekuracji koasekuracja i jej rodzaje.

5) Kryteria wyboru i oceny zakładu ubezpieczeń:  ocena sytuacji finansowej - kapitały własne, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, margines wypłacalności, bilans, rachunek zysków i strat oraz inne wskaźniki finansowe, konkurencyjność - zakres oferty, jakość usługi, dostosowanie oferty do potrzeb klientów.

Blok IV - broker ubezpieczeniowy 

1. Etyka zawodowa brokera: sfery powinności brokera wobec: klienta, zakładu ubezpieczeń i konkurencji, przestrzeganie reguł: prawnych, ekonomicznych, społecznych, zawodowych i moralnych, sankcje za naruszenie reguł postępowania, opodatkowanie działalności brokerskiej podatkiem od towarów i usług, czytanie i analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat.

2. Podstawowe pojęcia związane z obsługą ubezpieczeń: definicje stosowane w ogólnych warunkach ubezpieczeń, współczesne systemy zarządzania ryzykiem, procedury zarządzania ryzykiem: identyfikacja ryzyka, ocena ryzyka, sposoby eliminacji lub przeniesienia ryzyka, opracowanie programu ochrony ubezpieczeniowej i jego realizacja.

3. Umowa brokerska i odpowiedzialność brokera: charakter umowy brokerskiej, czynniki kształtujące treść umowy brokerskiej, obowiązki wynikające z umowy brokerskiej, odpowiedzialność brokera - cywilna, administracyjna i karna, inne umowy związane z działalnością brokerską - umowa o współpracy z zakładem ubezpieczeń, umowa o wysokości prowizji.

4. Podstawowe dokumenty związane z działalnością brokerską: oferta brokerska, slip brokerski, nota prowizoryczna, dokument ubezpieczenia, rozliczenie się ze składek i prowizji.

Blok V - wybrane produkty ubezpieczeniowe i ubezpieczenia morskie

1. Ubezpieczenia finansowe: ubezpieczenia eksportowe, ubezpieczenie generalne kredytu kupieckiego, gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenie kredytu hipotecznego i faktoringu.

2. Ubezpieczenia transportowe: odpowiedzialność cywilna przewoźników i jej ograniczenia, transport drogowy krajowy i międzynarodowy, ubezpieczenie cargo wg. ICC, zakresy ochrony i wyłączenia w ICC, klauzule dodatkowe i produktowe.

3. Ubezpieczenia techniczne: zakres ubezpieczenia maszyn od awarii (MB), wyłączenia odpowiedzialności w MB, ubezpieczenie sprzętu komputerowego TELATRONIC, ubezpieczenie „cybercrime”.

4. Ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu: sekcje ubezpieczenia budowy i montaży wg. standardu monachijskiego, ubezpieczenie placu budowy i substancji budowalnej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, inne ubezpieczenia towarzyszące.

5. Ubezpieczenia utraty zysku: przedmiot i zakres ubezpieczenia przerw w działalności (BI), sposób wyliczenia sumy ubezpieczenia (okres odszkodowawczy), klauzule dodatkowe i inne rodzaje ubezpieczeń utraty zysku.
 
6. Ubezpieczenia morskie: przepisy ubezpieczeniowe w polskim kodeksie morskim, szczególne instytucje prawa morskiego, ubezpieczenie casco jednostek pływających (H&M), ubezpieczenie w ramach warunków klubowych (P&I), inne ubezpieczenia morskie. 

Prowadzący

dr Paweł Sikora

Doktor Nauk Prawnych

Wykształcenie

 • Uniwersytet Śląski WPiA – doktor prawa
 • Akademia Ekonomiczna Poznań – Podyplomowe – ubezpieczenia
 • Uniwersytet Śląski WPiA – magister prawa 1992
   
Specjalizacja
 • odpowiedzialność cywilna 
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządzających (D&O)
 • inne ubezpieczenia majątkowe i życiowe
 • likwidacja szkód ubezpieczeniowych
 • prawo konsumenckie
 • prawo cywilne
 • zawieranie i wykonywanie umów
Doświadczenie zawodowe
 • 2016 - obecnie – Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) – Asystent
 • 2016 - obecnie – Uniwersytet Zielonogórski – Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego – Adiunkt
 • 2013 – obecnie – President Electronics Poland Sp z o.o. – Doradca Zarządu
 • 2012 - 2013 – Akademia im Jana Długosza w Częstochowie – wykładowca, członek Zespołu Badawczego ds. Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Porównawczego
 • 2009 - 2013 – President Medical Polska Sp.z o.o. – Doradca Zarządu, Dyrektor Zarządzający
 • 2003 - 2009 – PTU S.A. (Gothaer) – Dyrektor Oddziału w Częstochowie
 • 1997 - 2003 – T.U. Compensa S.A. – Dyrektor – Oddział w Częstochowie
 • 1995 - 1997 – Modus – Właściciel – Biuro Pośrednictwa Obrotu Nieruchomości (Częstochowa)

 • 1993 - 1995 – Marketingassistent – w CP Firmengruppe Monchengladbach (Niemcy)
 • 1992 - 1993 – PRINZ S.A. – Tłumacz, as. Dyrektora – Zweigniederlassung Senftenberg (Niemcy)

DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE – 20 lat szkoleń, wykładów, kursów itp.

Opinie o wykładowcy

Opinia:

Przeprowadzone szkolenie było w pełni merytoryczne. Sposób jego wykonania oceniam jako profesjonalny prowadzący potrafi wciągnąć uczestników w temat i czynne korzystanie z wykładu

Advisor Consulting Olsztyn

Opinia:

Pełny profesjonalizm wykładowcy i wysoka kultura, zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy

Anna Siwek
Carrefour Polska

Opinia:

Prowadzący posiada dużą wiedzę na tematy poruszane na szkoleniu, odpowiadał na pytania w sposób wyczerpujący

Bogumiła Waligóra
ArcelorMittal

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Harmonogram

Terminy spotkań

ONLINE – 32 h lekcyjne

 • 18 - 19 września 2021 (sobota - niedziela)
 • 25 - 26 września 2021 (sobota - niedziela)

Harmonogram

09.45 – 10.00 – logowanie się uczestników
10.00 – 11.30 – kurs
11.30 – 11.45 – przerwa
11.45 – 13.15 – kurs
13.15 – 13.45 – przerwa na obiad
13.45 – 15.15 – kurs
15.15 – 15.30 – przerwa
15.30 – 17.00 – kurs

Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie. Osoby, które zapiszą się na kurs online, dzień przed otrzymają mailem link do webinarium oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

W trakcie trwania webinarium jest możliwość zadawania pytań naszemu Ekspertowi. Pytania mogą być zadawane poprzez mikrofon lub z wykorzystaniem czatu.

Każda zgłoszona osoba musi więc dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Każdy uczestnik kursu otrzyma certyfikat.


Jeśli nigdy nie korzystaliście Państwo ze szkoleń online (webinarium) i chcecie dowiedzieć się więcej o tej formie szkolenia, zapraszamy do zapoznania się z informacjami, które przygotowaliśmy.

dowiedz się więcej o webinarium

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w kusie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia faksem lub e-mailem, lub wypełnienie zgłoszenia internetowego.

Karta zgłoszenia oraz wypełniony formularz internetowy mają formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: kursu, materiałów, przerw kawowych. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Składniki ceny za szkolenia wyjazdowe są zmienne i każdorazowo określane w ofercie.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem lub mailem) najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na kurs, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie kursu

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania kursu najpóźniej 3 dni roboczych przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić kursu. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 1790 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt


tel.: +48 22 403 40 94
biuro@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY