Ubezpieczenia budowy i montażu według wzorców umownych wydanych przez FIDIC i zawartych w VOB (b)

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Ubezpieczenia budowy i montażu według wzorców umownych wydanych przez FIDIC i zawartych w VOB (b)

Warszawa

Ubezpieczenia budowy i montażu według wzorców umownych wydanych przez FIDIC i zawartych w VOB (b) 2020-07-27

O szkoleniu

Szkolenie ma za zadanie dostarczyć praktycznej wiedzy o potrzebach ubezpieczeniowych związanych z procesem budowy i montażu. Pozwoli nabrać orientacji we wzorcach umownych wydanych przez FIDIC i zawartych w VOB (b) dotyczących kwestii odpowiedzialności za mienie i wymogów dotyczących jego zabezpieczenia.

Program szkolenia

1. Przepisy krajowe w zakresie robót budowlanych

 • Kodeks cywilny i zespół norm dotyczących kontraktu budowlanego
 • Inne normy prawa istotne w realizacji kontraktu

2. Wzorce umowne w polskim prawie budowlanym

 • Charakterystyka VOB (b) i zakres stosowania
 • Charakterystyka FIDIC i zakres stosowania
 • Uwagi na temat procedury arbitrażu wg FIDIC

3. Gwarancje ubezpieczeniowe w procesie budowlanym

 • Procedura uzyskania gwarancji (podstawy oceny ryzyka)
 • Wzór i treść gwarancji według przepisów VOB
 • Gwarancje kaucyjne (wadialna, usunięcia wad i usterek) i gwarancje płynnościowe (zwrotu zaliczki)

4. Rozkład niebezpieczeństwa przypadkowego zniszczenia lub uszkodzenia wykonanego obiektu budowlanego

 • Ryzyko wykonawcy zniszczenia lub uszkodzenia obiektu na podstawie przepisu art. 655 KC
 • Ryzyko inwestora zniszczenia lub uszkodzenia obiektu według przepisu art. 655 KC

5. Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) i montażu (EAR)

 • Przedmiot i zakres ubezpieczenia
 • Podstawowe wyłączenia odpowiedzialności
 • Ustalenie sumy ubezpieczenia
 • Postępowanie w z razie zajścia zdarzenia szkodowego
 • Ustalenie pokrycia i wypłata odszkodowania

6. bezpieczenie utraty zysku inwestora w wyniku szkody objętej ubezpieczeniem budowlano – montażowym (AloP)

 • Przedmiot i zakres ubezpieczenia
 • Podstawowe wyłączenia odpowiedzialności
 • Ustalenie sumy ubezpieczenia
 • Postępowanie w z razie zajścia zdarzenia szkodowego
 • Ustalenie pokrycia i wypłata odszkodowania

7. Rozkład ryzyka odpowiedzialności cywilnej za szkody na terenie budowy

 • Odpowiedzialność ex contractu za szkody powstałe w mieniu kontrahentów
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza ex delicto w stosunku do osób trzecich

8. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia budowy

 • Powstanie odpowiedzialności cywilnej - przedmiot i zakres ubezpieczenia
 • Podstawowe wyłączenia odpowiedzialności
 • Ustalenie sumy gwarancyjnej
 • Postępowanie w z razie zajścia zdarzenia szkodowego
 • Ustalenie pokrycia i wypłata odszkodowania

9. Inne przydatne ubezpieczenia w procesie inwestycyjnym

 • Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego (CPM)
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO)
 • Ubezpieczenie OC projektanta

10. Warsztaty praktyczne - wzorce wniosków ubezpieczeniowych, gwarancji ubezpieczeniowych i innych dokumentów. Jak wypełnić, na co zwrócić uwagę?

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY