Ubezpieczenia maszyn i urządzeń według systemu „all risks” MB

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Ubezpieczenia maszyn i urządzeń według systemu „all risks” MB

O szkoleniu

Szkolenie ma za zadanie dostarczyć praktycznej wiedzy o zasadach funkcjonowania ubezpieczeń związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń. Pozwoli nabrać orientacji we wzorcach umownych wydanych przez ubezpieczycieli, jak i podstawowych zasadach ubezpieczeń.

Program szkolenia

1. Kompleks ubezpieczeń majątkowych przedsiębiorstwa

 • Ubezpieczenie mienia od zdarzeń elementarnych
 • Ubezpieczenia kradzieżowe i od dewastacji
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenia utraty zysków (BI, AloP)
 • Inne przydatne produkty ubezpieczeniowe (ubezpieczenia finansowe, pracownicze)

2. Ubezpieczenia „all risks” MB – Machinery Breakdown na polskim rynku

 • Konstrukcja ubezpieczenia “all risks”, a ubezpieczenie ryzyk nazwanych
 • Pojecie awarii, przyczyny zdarzeń objętych ochroną
 • Definicja zdarzenia szkodowego w MB, jako podstawowe ograniczenie zakresu
 • Wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe
 • Problematyka winy umyślnej i rażącego niedbalstwa

3. Metodyka ustalania sumy ubezpieczenia

 • Wartość księgowa, amortyzacja
 • Wartość odtworzeniowa nowa
 • Wartość rzeczywista – metodyka ustalania

4. Ubezpieczenie maszyn budowlanych (CPM)

 • Przedmiot i zakres ubezpieczenia
 • Podstawowe wyłączenia odpowiedzialności
 • Wyliczenie i wypłata odszkodowania

5. Ubezpieczenie utraty zysku wskutek awarii maszyn (MLoP)

 • Zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • Podstawowe wyłączenia odpowiedzialności
 • Postępowanie w z razie zajścia zdarzenia szkodowego
 • Wyliczenie należnego odszkodowania

6. Podstawowe zasady likwidacja szkód

 • Metodyka ustalenia pokrycia ubezpieczeniowego
 • Terminy likwidacji i obowiązki dowodowe
 • Wyliczenie i wypłata odszkodowania

7. Warsztaty praktyczne

 • Ogólne warunki
 • Wzorce wniosków ubezpieczeniowych, jak wypełnić i na co zwrócić uwagę

8. Podsumowanie i zakończenie

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY