Likwidator szkód komunikacyjnych - Warszawa - Kursy inne

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Likwidator szkód komunikacyjnych

kurs certyfikowany

6 dni - weekendy

Informacje ogólne

Miejscowość: Warszawa (zobacz inne kursy z tego miasta)
Termin: 2019-05-11 — 2019-05-26 Zobacz inne terminy tego kursu.
Cena: 2490 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

Zamówienie

Cena: 2490 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Program

Dzień I

1. Praktyka likwidacji szkód

 • Biznes ubezpieczeniowy od kuchni
 • Szkodowość jako podstawowy parametr kształtowania wyniku finansowego ubezpieczyciela
 • Przestępczość ubezpieczeniowa w torii i praktyce
 • Strategie obronne zakładów ubezpieczeń
 • Raporty Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie realizacji orzeczeń SN
 • Działania KNF i bieżące inicjatywy ustawodawcze
 • Rzecznik Finansowy i procedura reklamacyjna

2. Wytyczne KNF w sprawie organizacji likwidacji szkód komunikacyjnych

 • Rola i miejsce likwidacji szkód w strukturze organizacyjnej firm ubezpieczeniowych wg wytycznych KNF
 • Nowe wymogi wobec struktury organizacyjnej firmy
 • Nadzór nad likwidacją szkód
 • Pracownicy likwidacji według wytycznych KNF
 • Wszczęcie i realizacja procedury szkodowej
 • Realizacja podstawowych zasady likwidacji

3. Podstawy prawne likwidacji szkód

 • Sposoby regulacji szkód – ugoda, wyrok sądowy, własne ustalenia
 • Etapy procedury likwidacji szkód
 • Postępowanie wyjaśniające (dowodowe)
 • Ciężar dowodowy
 • Zakres współdziałania poszkodowanego

Dzień II

1. Odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

 • Zasady i przesłanki odpowiedzialności cywilnej
 • Zdarzenie szkodowe
 • Zasady odpowiedzialności cywilnej
 • Szkoda i sposoby określenia jej rozmiaru
 • Związek przyczynowo skutkowy 
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

2. OC posiadacza pojazdu i jego ubezpieczenie

 • Kodeksowa odpowiedzialność posiadacza pojazdu
 • Zasada ryzyka jako podstawa odpowiedzialności posiadacza pojazdu
 • Pojęcie ruchu pojazdu
 • Ubezpieczenie OC – posiadacza i jego zakres
 • Podmiot sprawczy
 • Wyłączenia odpowiedzialności.

3. Wytyczne KNF dotyczące likwidacji szkód z OC - posiadacza

 • Zasada pełnego odszkodowania
 • Zasada naprawy częściami nowymi
 • Zasada naprawy częściami oryginalnymi
 • Zasada dostępności części
 • Szkoda całkowita
 • Pojazd zastępczy
 • Utrata wartości rynkowej

Dzień III

1. Ubezpieczenie auto casco pojazdów

 • System ryzyk nazwanych, a system all risks
 • Ubezpieczenie kradzieży – podwyższone wymogi staranności ubezpieczonego
 • Wyłączenia, udziały własne, tabele amortyzacyjne, tabele zamienników
 • Sposób wyliczenia odszkodowania

2. Szkody osobowe i utracone korzyści

 • Postaci szkody na osobie
 • Uszkodzenie ciała i krzywda
 • Śmierć osoby bliskiej
 • Szkody z ubezpieczeń wypadkowych
 • Kategoria utraconych korzyści w procedurze likwidacyjnej
 • Wyliczenie utraconych korzyści
 • Szczególne postaci utraconych korzyści – rolnicy, taksówkarze, ryczałtowcy

Dzień IV

1. Typowe formy przestępstw ubezpieczeniowych na przykładach

 • Sprowadzenie zdarzenia ubezpieczeniowego
 • Szkoda fikcyjna
 • Przypadki przedefiniowania szkody
 • Podanie nieprawdziwych okoliczności zdarzenia
 • Zwiększenie rozmiaru szkody
 • Ukrywanie bądź fabrykowanie dowodów związanych ze zdarzeniem szkodowym
 • Inne formy działań na szkodę ubezpieczycieli

2. Działania zapobiegawcze firm ubezpieczeniowych

 • Początek działań firm ubezpieczeniowych w dziedzinie zapobiegania przestępczości ubezpieczeniowej
 • Procedury wewnętrzne ubezpieczycieli w zakresie likwidacji szkód
 • Działania Polskiej Izby Ubezpieczeń i innych podmiotów
 • Centralny rejestr zdarzeń drogowych UFG (art. 102 ust. o ub. obow.)
 • Zaawansowane systemy zapobiegania przestępczości na przykładzie niemieckiego systemu HIS (Uniwagnis)

3. Regres ubezpieczeniowy

 • Regres typowy w ubezpieczeniach
 • Regres nietypowy z OC posiadacza pojazdu
 • Regres z innych ubezpieczeń obowiązkowych

4. Ćwiczenia praktyczne – analiza zdarzeń drogowych

Dzień V

1. Problematyka związana z dokumentacją uszkodzeń w pojeździe

 • Klasyfikacja pojazdów mechanicznych
 • Właściwa identyfikacja pojazdu uwzględniająca jego budowę (klasyfikacja pod względem rodzaju nadwozia, wyposażenia nadwozia, silnika i jego osprzętu, zastosowania pojazdu)
 • Zasady kwalifikacji uszkodzeń w pojazdach mechanicznych w kontekście użytych narzędzi stosowanych w warsztatach (określenie czasów napraw, zakresu wymian i podstawowych prac technologicznych związanych z naprawą pojazdu)
 • Klasyfikacja parametrów jakościowych alternatywnych części zamiennych stosowanych w naprawach

2. Narzędzia stosowane w szacowaniu szkód w pojazdach mechanicznych – system Eurotax

 • Moduł wyceny  pojazdów (podstawowe parametry określające wartość rynkową pojazdów, pojęcie wyceny orientacyjnej i szczegółowej - praktyczne znaczenie wyceny w określeniu wielkości odszkodowania)
 • Moduł szacowania kosztów naprawy (Carwert) - opis podstawowych operacji dostępnych w systemie i ich wpływ na wysokość kosztów naprawy pojazdu
 • Moduł optymalizacji – zastosowanie części alternatywnych w procesie naprawy – prezentacja skutków optymalizacji w finalnej wycenie kosztów naprawy pojazdu
 • Analiza kosztorysowa naprawy pojazdu w kontekście opłacalności naprawy pojazdu
 • Szkoda całkowita, właściwa kwalifikacja w oparciu o analizę kosztorysową naprawy pojazdu, wyliczenie wartości pojazdu po szkodzie i wysokości odszkodowania
 • Praktyczne ćwiczenia wyliczenia szkody na samochodzie osobowym/dostawczym, właściwa interpretacja wydruków systemu Eurotax
 • Pytania i odpowiedzi dotyczące omawianych zagadnień

Dzień VI

1. Narzędzia stosowane w szacowaniu szkód w pojazdach mechanicznych – określania kosztów naprawy w systemie Audatex

 • Charakterystyka programu, praktyczne wykorzystanie systemu w szacowaniu kosztów naprawy pojazdów ciężarowych/motocykli
 • Interpretacja wydruków systemu Audatex (analiza informacji zawartych na stronie kontrolnej  wydruku Audatex)
 • Porównanie systemu Carwert i Audatex – zalety i wady w kontekście szacowania odszkodowań w pojazdach mechanicznych

2. Narzędzia stosowane w szacowaniu szkód w pojazdach mechanicznych – określanie wartości rynkowej pojazdu w systemie InfoEkspert

 • Charakterystyka programu, praktyczne zastosowanie w wyliczeniu wartości pojazdu na  przykładzie pojazdu ciężarowego/motocykla
 • Współpraca systemu Audatex i InfoEkspert
 • Analiza kosztorysowa naprawy pojazdu w systemie Audatex, wyliczenie wartości pojazdu po szkodzie w systemie InfoEkspert
 • Interpretacja wydruków systemu InfoEkspert
 • Porównanie systemu Carwert i InfoEkspert – zalety i wady programów w kontekście  szacowania odszkodowań w szkodach całkowitych
 • Pytania i odpowiedzi dotyczące omawianych zagadnień

Prowadzący

dr Paweł Sikora

Doktor Nauk Prawnych

Wykształcecnie

 • Uniwersytet Śląski WPiA – doktor prawa
 • Akademia Ekonomiczna Poznań – Podyplomowe – ubezpieczenia
 • Uniwersytet Śląski WPiA – magister prawa 1992
   
Specjalizacja
 • odpowiedzialność cywilna 
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządzających (D&O)
 • inne ubezpieczenia majątkowe i życiowe
 • likwidacja szkód ubezpieczeniowych
 • prawo konsumenckie
 • prawo cywilne
 • zawieranie i wykonywanie umów
Doświadczenie zawodowe
 • 2016 - obecnie – Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) – Asystent
 • 2016 - obecnie – Uniwersytet Zielonogórski – Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego – Adiunkt
 • 2013 – obecnie – President Electronics Poland Sp z o.o. – Doradca Zarządu
 • 2012 - 2013 – Akademia im Jana Długosza w Częstochowie – wykładowca, członek Zespołu Badawczego ds. Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Porównawczego
 • 2009 - 2013 – President Medical Polska Sp.z o.o. – Doradca Zarządu, Dyrektor Zarządzający
 • 2003 - 2009 – PTU S.A. (Gothaer) – Dyrektor Oddziału w Częstochowie
 • 1997 - 2003 – T.U. Compensa S.A. – Dyrektor – Oddział w Częstochowie
 • 1995 - 1997 – Modus – Właściciel – Biuro Pośrednictwa Obrotu Nieruchomości (Częstochowa)

 • 1993 - 1995 – Marketingassistent – w CP Firmengruppe Monchengladbach (Niemcy)
 • 1992 - 1993 – PRINZ S.A. – Tłumacz, as. Dyrektora – Zweigniederlassung Senftenberg (Niemcy)

DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE – 20 lat szkoleń, wykładów, kursów itp.

Opinie o wykładowcy

Opinia:

Przeprowadzone szkolenie było w pełni merytoryczne. Sposób jego wykonania oceniam jako profesjonalny prowadzący potrafi wciągnąć uczestników w temat i czynne korzystanie z wykładu

Advisor Consulting Olsztyn

Opinia:

Pełny profesjonalizm wykładowcy i wysoka kultura, zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy

Anna Siwek
Carrefour Polska

Opinia:

Prowadzący posiada dużą wiedzę na tematy poruszane na szkoleniu, odpowiadał na pytania w sposób wyczerpujący

Bogumiła Waligóra
ArcelorMittal

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Marek Surmacki

Doświadczenie zawodowe
 • 1999 - 2002 - likwidator szkód komunikacyjnych i majątkowych
 • 2002 - 2016 - rzeczoznawca szkód komunikacyjnych
  • opinie rzeczoznawcze dotyczące zakresu uszkodzeń pojazdów mechanicznych
  • kosztorysowanie napraw

Biegła znajomość programów:

 • Eurotax / Carwert
 • Infoekspert
 • Audatex (Audashare/Audapad)

Harmonogram

Na Państwa życzenie prześlemy ankiety z opiniami uczestników kursu.

Terminy spotkań:

 • 11 - 12 maja 2019 (sobota - niedziela)
 • 18 - 19 maja 2019 (sobota - niedziela)
 • 25 - 26 maja 2019 (sobota - niedziela)

Czas trwania szkolenia:

 • 10.00 - ok. 18.00 (istnieje możliwość zmiany godzin)

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • drukowane materiały szkoleniowe
 • certyfikaty
 • notatniki
 • długopisy
 • przerwy kawowe: kawa, herbata, woda, ciasteczka
 • obiad

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w kusie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia faksem lub e-mailem, lub wypełnienie zgłoszenia internetowego.

Karta zgłoszenia oraz wypełniony formularz internetowy mają formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: kursu, materiałów, przerw kawowych. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Składniki ceny za szkolenia wyjazdowe są zmienne i każdorazowo określane w ofercie.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem lub mailem) najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na kurs, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie kursu

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania kursu najpóźniej 3 dni roboczych przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić kursu. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 2490 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt


tel.: +48 22 403 40 94
biuro@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY