Likwidator szkód komunikacyjnych - Warszawa - Kursy inne

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Likwidator szkód komunikacyjnych

kurs certyfikowany

6 dni - weekendy

Informacje ogólne

Miejscowość: Warszawa (zobacz inne kursy z tego miasta)
Termin: 2020-10-10 — 2020-10-25 Zobacz inne terminy tego kursu.
Cena: 2490 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

Zamówienie

Cena: 2490 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

O kursie

CEL KURSU "Likwidator szkód komunikacyjnych"

Wiedza

Zdobycie pogłębionej wiedzy na temat zasad funkcjonowania ubezpieczeń. Zakres pojęcie szkody w polskim prawie odszkodowawczym. Znajomość procedury likwidacji szkód. Mechanizmy przestępczości ubezpieczeniowej.

Umiejętności

Obsługa oprogramowania do wyceny wartości pojazdu. Obsługa oprogramowania do wyliczania kosztów naprawy. Wyliczanie kosztów pozostałości

Adresaci kursu

Adresatem są osoby przygotowujące się do zawodu likwidatora szkód, w tym zwłaszcza komunikacyjnych. Osoby te mogą działalność tę prowadzić na własny rachunek lub zatrudnić się na podstawie umowy o pracę.

Program

Dzień I

1. Praktyka likwidacji szkód

 • Biznes ubezpieczeniowy od kuchni
 • Szkodowość jako podstawowy parametr kształtowania wyniku finansowego ubezpieczyciela
 • Przestępczość ubezpieczeniowa w torii i praktyce
 • Strategie obronne zakładów ubezpieczeń
 • Raporty Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie realizacji orzeczeń SN
 • Działania KNF i bieżące inicjatywy ustawodawcze
 • Rzecznik Finansowy i procedura reklamacyjna

2. Wytyczne KNF w sprawie organizacji likwidacji szkód komunikacyjnych

 • Rola i miejsce likwidacji szkód w strukturze organizacyjnej firm ubezpieczeniowych wg wytycznych KNF
 • Nowe wymogi wobec struktury organizacyjnej firmy
 • Nadzór nad likwidacją szkód
 • Pracownicy likwidacji według wytycznych KNF
 • Wszczęcie i realizacja procedury szkodowej
 • Realizacja podstawowych zasady likwidacji

3. Podstawy prawne likwidacji szkód

 • Sposoby regulacji szkód – ugoda, wyrok sądowy, własne ustalenia
 • Etapy procedury likwidacji szkód
 • Postępowanie wyjaśniające (dowodowe)
 • Ciężar dowodowy
 • Zakres współdziałania poszkodowanego

Dzień II

1. Odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

 • Zasady i przesłanki odpowiedzialności cywilnej
 • Zdarzenie szkodowe
 • Zasady odpowiedzialności cywilnej
 • Szkoda i sposoby określenia jej rozmiaru
 • Związek przyczynowo skutkowy 
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

2. OC posiadacza pojazdu i jego ubezpieczenie

 • Kodeksowa odpowiedzialność posiadacza pojazdu
 • Zasada ryzyka jako podstawa odpowiedzialności posiadacza pojazdu
 • Pojęcie ruchu pojazdu
 • Ubezpieczenie OC – posiadacza i jego zakres
 • Podmiot sprawczy
 • Wyłączenia odpowiedzialności.

3. Wytyczne KNF dotyczące likwidacji szkód z OC - posiadacza

 • Zasada pełnego odszkodowania
 • Zasada naprawy częściami nowymi
 • Zasada naprawy częściami oryginalnymi
 • Zasada dostępności części
 • Szkoda całkowita
 • Pojazd zastępczy
 • Utrata wartości rynkowej

Dzień III

1. Ubezpieczenie auto casco pojazdów

 • System ryzyk nazwanych, a system all risks
 • Ubezpieczenie kradzieży – podwyższone wymogi staranności ubezpieczonego
 • Wyłączenia, udziały własne, tabele amortyzacyjne, tabele zamienników
 • Sposób wyliczenia odszkodowania

2. Szkody osobowe i utracone korzyści

 • Postaci szkody na osobie
 • Uszkodzenie ciała i krzywda
 • Śmierć osoby bliskiej
 • Szkody z ubezpieczeń wypadkowych
 • Kategoria utraconych korzyści w procedurze likwidacyjnej
 • Wyliczenie utraconych korzyści
 • Szczególne postaci utraconych korzyści – rolnicy, taksówkarze, ryczałtowcy

Dzień IV

1. Typowe formy przestępstw ubezpieczeniowych na przykładach

 • Sprowadzenie zdarzenia ubezpieczeniowego
 • Szkoda fikcyjna
 • Przypadki przedefiniowania szkody
 • Podanie nieprawdziwych okoliczności zdarzenia
 • Zwiększenie rozmiaru szkody
 • Ukrywanie bądź fabrykowanie dowodów związanych ze zdarzeniem szkodowym
 • Inne formy działań na szkodę ubezpieczycieli

2. Działania zapobiegawcze firm ubezpieczeniowych

 • Początek działań firm ubezpieczeniowych w dziedzinie zapobiegania przestępczości ubezpieczeniowej
 • Procedury wewnętrzne ubezpieczycieli w zakresie likwidacji szkód
 • Działania Polskiej Izby Ubezpieczeń i innych podmiotów
 • Centralny rejestr zdarzeń drogowych UFG (art. 102 ust. o ub. obow.)
 • Zaawansowane systemy zapobiegania przestępczości na przykładzie niemieckiego systemu HIS (Uniwagnis)

3. Regres ubezpieczeniowy

 • Regres typowy w ubezpieczeniach
 • Regres nietypowy z OC posiadacza pojazdu
 • Regres z innych ubezpieczeń obowiązkowych

4. Ćwiczenia praktyczne – analiza zdarzeń drogowych

Dzień V

1. Problematyka związana z dokumentacją uszkodzeń w pojeździe

 • Klasyfikacja pojazdów mechanicznych
 • Właściwa identyfikacja pojazdu uwzględniająca jego budowę (klasyfikacja pod względem rodzaju nadwozia, wyposażenia nadwozia, silnika i jego osprzętu, zastosowania pojazdu)
 • Zasady kwalifikacji uszkodzeń w pojazdach mechanicznych w kontekście użytych narzędzi stosowanych w warsztatach (określenie czasów napraw, zakresu wymian i podstawowych prac technologicznych związanych z naprawą pojazdu)
 • Klasyfikacja parametrów jakościowych alternatywnych części zamiennych stosowanych w naprawach

2. Narzędzia stosowane w szacowaniu szkód w pojazdach mechanicznych – system Eurotax

 • Moduł wyceny  pojazdów (podstawowe parametry określające wartość rynkową pojazdów, pojęcie wyceny orientacyjnej i szczegółowej - praktyczne znaczenie wyceny w określeniu wielkości odszkodowania)
 • Moduł szacowania kosztów naprawy (Carwert) - opis podstawowych operacji dostępnych w systemie i ich wpływ na wysokość kosztów naprawy pojazdu
 • Moduł optymalizacji – zastosowanie części alternatywnych w procesie naprawy – prezentacja skutków optymalizacji w finalnej wycenie kosztów naprawy pojazdu
 • Analiza kosztorysowa naprawy pojazdu w kontekście opłacalności naprawy pojazdu
 • Szkoda całkowita, właściwa kwalifikacja w oparciu o analizę kosztorysową naprawy pojazdu, wyliczenie wartości pojazdu po szkodzie i wysokości odszkodowania
 • Praktyczne ćwiczenia wyliczenia szkody na samochodzie osobowym/dostawczym, właściwa interpretacja wydruków systemu Eurotax
 • Pytania i odpowiedzi dotyczące omawianych zagadnień

Dzień VI

1. Narzędzia stosowane w szacowaniu szkód w pojazdach mechanicznych – określania kosztów naprawy w systemie Audatex

 • Charakterystyka programu, praktyczne wykorzystanie systemu w szacowaniu kosztów naprawy pojazdów ciężarowych/motocykli
 • Interpretacja wydruków systemu Audatex (analiza informacji zawartych na stronie kontrolnej  wydruku Audatex)
 • Porównanie systemu Carwert i Audatex – zalety i wady w kontekście szacowania odszkodowań w pojazdach mechanicznych

2. Narzędzia stosowane w szacowaniu szkód w pojazdach mechanicznych – określanie wartości rynkowej pojazdu w systemie InfoEkspert

 • Charakterystyka programu, praktyczne zastosowanie w wyliczeniu wartości pojazdu na  przykładzie pojazdu ciężarowego/motocykla
 • Współpraca systemu Audatex i InfoEkspert
 • Analiza kosztorysowa naprawy pojazdu w systemie Audatex, wyliczenie wartości pojazdu po szkodzie w systemie InfoEkspert
 • Interpretacja wydruków systemu InfoEkspert
 • Porównanie systemu Carwert i InfoEkspert – zalety i wady programów w kontekście  szacowania odszkodowań w szkodach całkowitych
 • Pytania i odpowiedzi dotyczące omawianych zagadnień

Prowadzący

Marek Surmacki

Doświadczenie zawodowe
 • 1999 - 2002 - likwidator szkód komunikacyjnych i majątkowych
 • 2002 - 2016 - rzeczoznawca szkód komunikacyjnych
  • opinie rzeczoznawcze dotyczące zakresu uszkodzeń pojazdów mechanicznych
  • kosztorysowanie napraw

Biegła znajomość programów:

 • Eurotax / Carwert
 • Infoekspert
 • Audatex (Audashare/Audapad)

dr Paweł Sikora

Doktor Nauk Prawnych

Wykształcenie

 • Uniwersytet Śląski WPiA – doktor prawa
 • Akademia Ekonomiczna Poznań – Podyplomowe – ubezpieczenia
 • Uniwersytet Śląski WPiA – magister prawa 1992
   
Specjalizacja
 • odpowiedzialność cywilna 
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządzających (D&O)
 • inne ubezpieczenia majątkowe i życiowe
 • likwidacja szkód ubezpieczeniowych
 • prawo konsumenckie
 • prawo cywilne
 • zawieranie i wykonywanie umów
Doświadczenie zawodowe
 • 2016 - obecnie – Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) – Asystent
 • 2016 - obecnie – Uniwersytet Zielonogórski – Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego – Adiunkt
 • 2013 – obecnie – President Electronics Poland Sp z o.o. – Doradca Zarządu
 • 2012 - 2013 – Akademia im Jana Długosza w Częstochowie – wykładowca, członek Zespołu Badawczego ds. Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Porównawczego
 • 2009 - 2013 – President Medical Polska Sp.z o.o. – Doradca Zarządu, Dyrektor Zarządzający
 • 2003 - 2009 – PTU S.A. (Gothaer) – Dyrektor Oddziału w Częstochowie
 • 1997 - 2003 – T.U. Compensa S.A. – Dyrektor – Oddział w Częstochowie
 • 1995 - 1997 – Modus – Właściciel – Biuro Pośrednictwa Obrotu Nieruchomości (Częstochowa)

 • 1993 - 1995 – Marketingassistent – w CP Firmengruppe Monchengladbach (Niemcy)
 • 1992 - 1993 – PRINZ S.A. – Tłumacz, as. Dyrektora – Zweigniederlassung Senftenberg (Niemcy)

DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE – 20 lat szkoleń, wykładów, kursów itp.

Opinie o wykładowcy

Opinia:

Przeprowadzone szkolenie było w pełni merytoryczne. Sposób jego wykonania oceniam jako profesjonalny prowadzący potrafi wciągnąć uczestników w temat i czynne korzystanie z wykładu

Advisor Consulting Olsztyn

Opinia:

Pełny profesjonalizm wykładowcy i wysoka kultura, zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy

Anna Siwek
Carrefour Polska

Opinia:

Prowadzący posiada dużą wiedzę na tematy poruszane na szkoleniu, odpowiadał na pytania w sposób wyczerpujący

Bogumiła Waligóra
ArcelorMittal

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Harmonogram

Na Państwa życzenie prześlemy ankiety z opiniami uczestników kursu.

Terminy spotkań:

 • 10 - 11 października 2020 (sobota - niedziela)
 • 17 - 18 października2020 (sobota - niedziela)
 • 24 - 25 października 2020 (sobota - niedziela)

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • drukowane materiały szkoleniowe
 • certyfikaty
 • notatniki
 • długopisy
 • przerwy kawowe: kawa, herbata, woda, ciasteczka
 • obiad

Istnieje możliwość uzyskania refunadcji części kosztów kursu ze środków, którymi dysponuje PARP

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w kusie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia faksem lub e-mailem, lub wypełnienie zgłoszenia internetowego.

Karta zgłoszenia oraz wypełniony formularz internetowy mają formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: kursu, materiałów, przerw kawowych. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Składniki ceny za szkolenia wyjazdowe są zmienne i każdorazowo określane w ofercie.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem lub mailem) najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na kurs, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie kursu

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania kursu najpóźniej 3 dni roboczych przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić kursu. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 2490 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt


tel.: +48 22 403 40 94
biuro@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY