Nowe wymogi KNF w zakresie analizy potrzeb klienta i rekomendacji brokerskiej - Warszawa - Szkolenia ubezpieczenia

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Nowe wymogi KNF w zakresie analizy potrzeb klienta i rekomendacji brokerskiej

Informacje ogólne

Miejscowość: Warszawa
Termin: 2020-07-31 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 490 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Zamówienie

Cena: 490 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

O szkoleniu

Nowe obowiązki jakimi obciążono brokerów w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń sprawiają wiele problemów praktycznych. Nie bardzo wiadomo jak standardowa procedura brokerska ma się do wymogu analizy potrzeba klienta czy obowiązku przekazywania obiektywnej informacji o produkcie. Zmieniły się też wymogi dotyczące treści rekomendacji brokerskiej. Tymczasem kary jakie grożą za nieprawidłowości w tym zakresie są w nowej ustawie bardzo wysokie. Nie bez znaczenia jest również narastająca roszczeniowość naszych klientów. Niewykonywanie obowiązków reklamacyjnych, w tym sprawozdawczych i rejestracyjnych jest również bardzo niebezpieczne, a ponadto zagrożone karami.
Szkolenie ma pomóc brokerom sprostać podstawowym obowiązkom w zakresie APK, przekazywania informacji klientom, sporządzania rekomendacji oraz sprawozdawczości. Ma również wspomóc w razie kontroli KNF.

Program

I. Obowiązki podstawowe. W tej części odpowiemy następujące pytania:
1. jakie są cele nowej ustawy dystrybucyjnej?
2. jak należy wykonywać obowiązki informacyjne wobec klienta i zakładu ubezpieczeń?
3. jakie jest praktyczne znaczenie pojęcia uczciwego rzetelnego i profesjonalnego wykonywania czynności dystrybucyjnych? 
4. co oznacza obowiązek działania w najlepiej pojętym interesie klienta?
5. po co wprowadzono wymóg analizy potrzeb klienta?
6. dlaczego zmieniono wzór rekomendacji brokerskiej?

II. Analiza potrzeb klienta wykonywana przez brokera. W tej części odpowiemy następujące pytania:
1. jak należy rozumieć potrzeby ubezpieczeniowe klienta?
2. co to jest ryzyko i jak można nim zarządzać?
3. kto jest zobowiązany do zarządzania ryzkiem?
4. jaka jest rola brokera w procesie zarządzania ryzykiem klienta?
5. jak korzystać ze sformalizowanych systemów zarządzania ryzkiem, np. ISO 31.000, czy ISO 27.000?
Ćwiczenie praktyczne: zastosowanie metodyki zarządzania ryzkiem ISO 31.000 do analizy potrzeb klienta w zakresie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika.
6. jaki powinien być efekt zastosowania systemu zarządzania ryzkiem w identyfikacji i analizie ryzyka klienta?
7. czy należy dokumentować efekty zastosowania systemu zarzadzania ryzykiem do analizy potrzeb klienta i w jaki sposób?

III. Nowy wzór rekomendacji brokerskiej. W tej części odpowiemy następujące pytania:
1. czym jest rekomendacja brokerska i jakie znaczenie ma dla klienta?
2. dlaczego zmieniła się formuła rekomendacji brokerskiej w nowej ustawie dystrybucyjnej?
3. na czym powinno polegać wyjaśnienie podstaw, na których opiera się rekomendacja?
4. jak należy rozumieć wymagane przez ustawę uwzględnienie rodzaju i specyfiki klienta?
5. jak należy rozumieć konieczność uwzględnienia złożoności proponowanych umów ubezpieczenia?
6. jak powinna wyglądać analiza dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych?
7. kiedy liczba dostępnych na rynku produktów jest wystarczająca?

IV. Kontrola, sankcje i odpowiedzialność brokera ubezpieczeniowego. W tej części odpowiemy następujące pytania:
1. Czy możliwy jest wzrost liczby roszczeń cywilnoprawnych i ubezpieczeniowych z OC- brokera?
2. Czy warto rozszerzać zakres obowiązkowego OC- brokera?
3. jakie sankcje są możliwe z tytułu braku rejestru reklamacji i nie przesyłania sprawozdań do Rzecznika Finansowego?
4. jaki jest zakres i przebieg kontroli KNF co do wykonania obowiązków dystrybucyjnych?
5. czy realna jest możliwość nałożenia kar finansowych za niewykonywanie obowiązków dystrybucyjnych (do 3 mln zł – na osoby fizyczne i do 22 milionów – na osoby prawne)?
6. jakie inne sankcje (podanie kary do publicznej wiadomości, wykreślenie z rejestru) są realne w przypadku niewykonywania obowiązków dystrybucyjnych?

Prowadzący

dr Paweł Sikora

Doktor Nauk Prawnych

Wykształcenie

 • Uniwersytet Śląski WPiA – doktor prawa
 • Akademia Ekonomiczna Poznań – Podyplomowe – ubezpieczenia
 • Uniwersytet Śląski WPiA – magister prawa 1992
   
Specjalizacja
 • odpowiedzialność cywilna 
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządzających (D&O)
 • inne ubezpieczenia majątkowe i życiowe
 • likwidacja szkód ubezpieczeniowych
 • prawo konsumenckie
 • prawo cywilne
 • zawieranie i wykonywanie umów
Doświadczenie zawodowe
 • 2016 - obecnie – Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) – Asystent
 • 2016 - obecnie – Uniwersytet Zielonogórski – Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego – Adiunkt
 • 2013 – obecnie – President Electronics Poland Sp z o.o. – Doradca Zarządu
 • 2012 - 2013 – Akademia im Jana Długosza w Częstochowie – wykładowca, członek Zespołu Badawczego ds. Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Porównawczego
 • 2009 - 2013 – President Medical Polska Sp.z o.o. – Doradca Zarządu, Dyrektor Zarządzający
 • 2003 - 2009 – PTU S.A. (Gothaer) – Dyrektor Oddziału w Częstochowie
 • 1997 - 2003 – T.U. Compensa S.A. – Dyrektor – Oddział w Częstochowie
 • 1995 - 1997 – Modus – Właściciel – Biuro Pośrednictwa Obrotu Nieruchomości (Częstochowa)

 • 1993 - 1995 – Marketingassistent – w CP Firmengruppe Monchengladbach (Niemcy)
 • 1992 - 1993 – PRINZ S.A. – Tłumacz, as. Dyrektora – Zweigniederlassung Senftenberg (Niemcy)

DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE – 20 lat szkoleń, wykładów, kursów itp.

Opinie o wykładowcy

Opinia:

Przeprowadzone szkolenie było w pełni merytoryczne. Sposób jego wykonania oceniam jako profesjonalny prowadzący potrafi wciągnąć uczestników w temat i czynne korzystanie z wykładu

Advisor Consulting Olsztyn

Opinia:

Pełny profesjonalizm wykładowcy i wysoka kultura, zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy

Anna Siwek
Carrefour Polska

Opinia:

Prowadzący posiada dużą wiedzę na tematy poruszane na szkoleniu, odpowiadał na pytania w sposób wyczerpujący

Bogumiła Waligóra
ArcelorMittal

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 13.45 - obiad
13.45 - 15.15 - szkolenie
15.15 - 15.30 - przerwa kawowa
15.30 - 17.00 - szkolenie

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia faksem lub e-mailem, lub wypełnienie zgłoszenia internetowego.

Karta zgłoszenia oraz wypełniony formularz internetowy mają formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Składniki ceny za szkolenia wyjazdowe są zmienne i każdorazowo określane w ofercie.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi zostać przesłana mailem przed rozpoczęciem szkolenia najpóźniej na:

 • szkolenie stacjonarne: 10 dni roboczych
 • szkolenie online: 5 dni roboczych
 • szkolenie wyjazdowe: 21 dni roboczych

Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się / nie zalogowanie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 490 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt


tel.: +48 22 403 40 94
biuro@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY