Ubezpieczenia budowy i montażu według wzorców umownych wydanych przez FIDIC i zawartych w VOB (b) - Warszawa - Szkolenia ubezpieczenia

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Ubezpieczenia budowy i montażu według wzorców umownych wydanych przez FIDIC i zawartych w VOB (b)

Informacje ogólne

Miejscowość: Warszawa
Termin: 2020-07-27 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 490 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Zamówienie

Cena: 490 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

O szkoleniu

Szkolenie ma za zadanie dostarczyć praktycznej wiedzy o potrzebach ubezpieczeniowych związanych z procesem budowy i montażu. Pozwoli nabrać orientacji we wzorcach umownych wydanych przez FIDIC i zawartych w VOB (b) dotyczących kwestii odpowiedzialności za mienie i wymogów dotyczących jego zabezpieczenia.

Program

1. Przepisy krajowe w zakresie robót budowlanych

 • Kodeks cywilny i zespół norm dotyczących kontraktu budowlanego
 • Inne normy prawa istotne w realizacji kontraktu

2. Wzorce umowne w polskim prawie budowlanym

 • Charakterystyka VOB (b) i zakres stosowania
 • Charakterystyka FIDIC i zakres stosowania
 • Uwagi na temat procedury arbitrażu wg FIDIC

3. Gwarancje ubezpieczeniowe w procesie budowlanym

 • Procedura uzyskania gwarancji (podstawy oceny ryzyka)
 • Wzór i treść gwarancji według przepisów VOB
 • Gwarancje kaucyjne (wadialna, usunięcia wad i usterek) i gwarancje płynnościowe (zwrotu zaliczki)

4. Rozkład niebezpieczeństwa przypadkowego zniszczenia lub uszkodzenia wykonanego obiektu budowlanego

 • Ryzyko wykonawcy zniszczenia lub uszkodzenia obiektu na podstawie przepisu art. 655 KC
 • Ryzyko inwestora zniszczenia lub uszkodzenia obiektu według przepisu art. 655 KC

5. Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) i montażu (EAR)

 • Przedmiot i zakres ubezpieczenia
 • Podstawowe wyłączenia odpowiedzialności
 • Ustalenie sumy ubezpieczenia
 • Postępowanie w z razie zajścia zdarzenia szkodowego
 • Ustalenie pokrycia i wypłata odszkodowania

6. bezpieczenie utraty zysku inwestora w wyniku szkody objętej ubezpieczeniem budowlano – montażowym (AloP)

 • Przedmiot i zakres ubezpieczenia
 • Podstawowe wyłączenia odpowiedzialności
 • Ustalenie sumy ubezpieczenia
 • Postępowanie w z razie zajścia zdarzenia szkodowego
 • Ustalenie pokrycia i wypłata odszkodowania

7. Rozkład ryzyka odpowiedzialności cywilnej za szkody na terenie budowy

 • Odpowiedzialność ex contractu za szkody powstałe w mieniu kontrahentów
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza ex delicto w stosunku do osób trzecich

8. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia budowy

 • Powstanie odpowiedzialności cywilnej - przedmiot i zakres ubezpieczenia
 • Podstawowe wyłączenia odpowiedzialności
 • Ustalenie sumy gwarancyjnej
 • Postępowanie w z razie zajścia zdarzenia szkodowego
 • Ustalenie pokrycia i wypłata odszkodowania

9. Inne przydatne ubezpieczenia w procesie inwestycyjnym

 • Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego (CPM)
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO)
 • Ubezpieczenie OC projektanta

10. Warsztaty praktyczne - wzorce wniosków ubezpieczeniowych, gwarancji ubezpieczeniowych i innych dokumentów. Jak wypełnić, na co zwrócić uwagę?

Prowadzący

dr Paweł Sikora

Doktor Nauk Prawnych

Wykształcenie

 • Uniwersytet Śląski WPiA – doktor prawa
 • Akademia Ekonomiczna Poznań – Podyplomowe – ubezpieczenia
 • Uniwersytet Śląski WPiA – magister prawa 1992
   
Specjalizacja
 • odpowiedzialność cywilna 
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządzających (D&O)
 • inne ubezpieczenia majątkowe i życiowe
 • likwidacja szkód ubezpieczeniowych
 • prawo konsumenckie
 • prawo cywilne
 • zawieranie i wykonywanie umów
Doświadczenie zawodowe
 • 2016 - obecnie – Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) – Asystent
 • 2016 - obecnie – Uniwersytet Zielonogórski – Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego – Adiunkt
 • 2013 – obecnie – President Electronics Poland Sp z o.o. – Doradca Zarządu
 • 2012 - 2013 – Akademia im Jana Długosza w Częstochowie – wykładowca, członek Zespołu Badawczego ds. Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Porównawczego
 • 2009 - 2013 – President Medical Polska Sp.z o.o. – Doradca Zarządu, Dyrektor Zarządzający
 • 2003 - 2009 – PTU S.A. (Gothaer) – Dyrektor Oddziału w Częstochowie
 • 1997 - 2003 – T.U. Compensa S.A. – Dyrektor – Oddział w Częstochowie
 • 1995 - 1997 – Modus – Właściciel – Biuro Pośrednictwa Obrotu Nieruchomości (Częstochowa)

 • 1993 - 1995 – Marketingassistent – w CP Firmengruppe Monchengladbach (Niemcy)
 • 1992 - 1993 – PRINZ S.A. – Tłumacz, as. Dyrektora – Zweigniederlassung Senftenberg (Niemcy)

DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE – 20 lat szkoleń, wykładów, kursów itp.

Opinie o wykładowcy

Opinia:

Przeprowadzone szkolenie było w pełni merytoryczne. Sposób jego wykonania oceniam jako profesjonalny prowadzący potrafi wciągnąć uczestników w temat i czynne korzystanie z wykładu

Advisor Consulting Olsztyn

Opinia:

Pełny profesjonalizm wykładowcy i wysoka kultura, zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy

Anna Siwek
Carrefour Polska

Opinia:

Prowadzący posiada dużą wiedzę na tematy poruszane na szkoleniu, odpowiadał na pytania w sposób wyczerpujący

Bogumiła Waligóra
ArcelorMittal

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 13.45 - obiad
13.45 - 15.15 - szkolenie
15.15 - 15.30 - przerwa kawowa
15.30 - 17.00 - szkolenie

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia faksem lub e-mailem, lub wypełnienie zgłoszenia internetowego.

Karta zgłoszenia oraz wypełniony formularz internetowy mają formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Składniki ceny za szkolenia wyjazdowe są zmienne i każdorazowo określane w ofercie.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi zostać przesłana mailem przed rozpoczęciem szkolenia najpóźniej na:

 • szkolenie stacjonarne: 10 dni roboczych
 • szkolenie online: 5 dni roboczych
 • szkolenie wyjazdowe: 21 dni roboczych

Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się / nie zalogowanie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 490 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt


tel.: +48 22 403 40 94
biuro@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY