Ubezpieczenia transportowe (OCP i CARGO) w praktyce - Warszawa - Szkolenia ubezpieczenia

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Ubezpieczenia transportowe (OCP i CARGO) w praktyce

Informacje ogólne

Miejscowość: Warszawa
Termin: 2020-05-13 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 490 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Zamówienie

Cena: 490 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

O szkoleniu

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu przewozu ładunku z dnia 25 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 361) jest nowym aktem prawnym, którego przestrzeganie stało się podstawowym warunkiem ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczenia OC przewoźnika. Również wiele innych rozwiązań zawartych w konwencji CMR sprawia problemy interpretacyjne (np. rażące niedbalstwo przewoźnika, odpowiedzialność za załadunek towaru czy wydanie osobie nieupoważnionej). Problemami odpowiedzialności cywilnej przewoźnika oraz ubezpieczeniem CARGO zajmiemy się na proponowanym szkoleniu, które ma charakter praktyczny i opiera się głównie na analizie przypadków mających miejsce w rzeczywistości.

Program

I. Odpowiedzialność cywilna przewoźnika i innych

1. Podmioty uczestniczące w transporcie: przewoźnik, spedytor, nadawca odbiorca, inne podmioty
2. Przesłanki odpowiedzialności cywilnej
3. Zasady odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa
4. Odpowiedzialność cywilna przewoźnika w ruchu krajowym
5. Konwencja CMR i jej praktyczne zastosowanie
6. Szkoda w towarze i inne rodzaje szkód wg Konwencji CMR
7. Akty staranności i procedura reklamacyjna
8. Praktyczne konsekwencje systemu odpowiedzialności przewoźnika wg Konwencji CMR

II. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – regulacja w prawie polskim
2. Przedmiot ochrony ubezpieczenia OCP
3. Procedura zawarcia ubezpieczenia i zakres obowiązków deklaratoryjnych
4. Typowe wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela i warunki ich zastosowania 
5. Obowiązki umowne związane z ubezpieczeniem OCP – dotyczące załadunku, wykonywania transportu i związane z zajściem zdarzenia szkodowego
6. Optymalizacja zakresu ubezpieczenia poprzez klauzule rozszerzające
7. Procedura likwidacji szkód transportowych
8. Praktyczne uwagi dotyczące sporów na tle OCP (zjawisko forum shopping)

III. Ubezpieczenie cargo

1. Specyfika podmiotowa ubezpieczenia cargo, prawo oraz sąd właściwy
2. Reguły INCOTERMS i ich wpływ na ubezpieczenia cargo
3. Systemy polisowe i zawarcie ubezpieczenia cargo
4. Zakres ubezpieczenia według Institut Cargo Clauses – A,B,C
5. Rozszerzenia o klauzule specjalne i branżowe
6. Oferta krajowych zakładów ubezpieczeń w zakresie cargo
7. Różnice zakresowe OCP i cargo

Prowadzący

dr Paweł Sikora

Doktor Nauk Prawnych

Wykształcenie

 • Uniwersytet Śląski WPiA – doktor prawa
 • Akademia Ekonomiczna Poznań – Podyplomowe – ubezpieczenia
 • Uniwersytet Śląski WPiA – magister prawa 1992
   
Specjalizacja
 • odpowiedzialność cywilna 
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządzających (D&O)
 • inne ubezpieczenia majątkowe i życiowe
 • likwidacja szkód ubezpieczeniowych
 • prawo konsumenckie
 • prawo cywilne
 • zawieranie i wykonywanie umów
Doświadczenie zawodowe
 • 2016 - obecnie – Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) – Asystent
 • 2016 - obecnie – Uniwersytet Zielonogórski – Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego – Adiunkt
 • 2013 – obecnie – President Electronics Poland Sp z o.o. – Doradca Zarządu
 • 2012 - 2013 – Akademia im Jana Długosza w Częstochowie – wykładowca, członek Zespołu Badawczego ds. Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Porównawczego
 • 2009 - 2013 – President Medical Polska Sp.z o.o. – Doradca Zarządu, Dyrektor Zarządzający
 • 2003 - 2009 – PTU S.A. (Gothaer) – Dyrektor Oddziału w Częstochowie
 • 1997 - 2003 – T.U. Compensa S.A. – Dyrektor – Oddział w Częstochowie
 • 1995 - 1997 – Modus – Właściciel – Biuro Pośrednictwa Obrotu Nieruchomości (Częstochowa)

 • 1993 - 1995 – Marketingassistent – w CP Firmengruppe Monchengladbach (Niemcy)
 • 1992 - 1993 – PRINZ S.A. – Tłumacz, as. Dyrektora – Zweigniederlassung Senftenberg (Niemcy)

DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE – 20 lat szkoleń, wykładów, kursów itp.

Opinie o wykładowcy

Opinia:

Przeprowadzone szkolenie było w pełni merytoryczne. Sposób jego wykonania oceniam jako profesjonalny prowadzący potrafi wciągnąć uczestników w temat i czynne korzystanie z wykładu

Advisor Consulting Olsztyn

Opinia:

Pełny profesjonalizm wykładowcy i wysoka kultura, zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy

Anna Siwek
Carrefour Polska

Opinia:

Prowadzący posiada dużą wiedzę na tematy poruszane na szkoleniu, odpowiadał na pytania w sposób wyczerpujący

Bogumiła Waligóra
ArcelorMittal

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 13.45 - obiad
13.45 - 15.15 - szkolenie
15.15 - 15.30 - przerwa kawowa
15.30 - 17.00 - szkolenie

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia faksem lub e-mailem, lub wypełnienie zgłoszenia internetowego.

Karta zgłoszenia oraz wypełniony formularz internetowy mają formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Składniki ceny za szkolenia wyjazdowe są zmienne i każdorazowo określane w ofercie.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi zostać przesłana mailem przed rozpoczęciem szkolenia najpóźniej na:

 • szkolenie stacjonarne: 10 dni roboczych
 • szkolenie online: 5 dni roboczych
 • szkolenie wyjazdowe: 21 dni roboczych

Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się / nie zalogowanie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 490 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt


tel.: +48 22 403 40 94
biuro@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY