Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej małego i średniego przedsiębiorcy - Warszawa - Szkolenia ubezpieczenia

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej małego i średniego przedsiębiorcy

Informacje ogólne

Miejscowość: Warszawa
Termin: 2020-07-03 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 490 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Zamówienie

Cena: 490 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

O szkoleniu

Szkolenie stanowi przegląd najpopularniejszych produktów ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej małego i średniego przedsiębiorcy. Analizowane są przypadki sporne i wątpliwe z punktu widzenia poszkodowanego oraz ubezpieczonego. Formułowane są również wnioski dotyczące optymalizacji zakresu ubezpieczenia przyjmujące formę klauzul dodatkowych (brokerskich).

Program

Część I. Odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

1. Ryzyko odpowiedzialności cywilnej w prowadzeniu działalności gospodarczej
2. Dziedziny gospodarowania związane ze szczególnym zagrożeniem roszczeniami poszkodowanych
3. Ubezpieczenie jako metoda przeniesienia ciężaru finansowego OC na inny podmiot
4. Rodzaje odpowiedzialności cywilnej
5. Przesłanki powstawania odpowiedzialności cywilnej
6. Rygory odpowiedzialności i ułatwienia dowodowe
7. Obszary gospodarowania i przypisane im rygory odpowiedzialności
8. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
9. Zdarzenie szkodowe a zdarzenie ubezpieczeniowe
10. Wyzwalacze (triggery) czasowe i ich zastosowanie w ubezpieczeniu OC
11. Pozostałe normy kodeksowe (zapobieżenie szkodzie, ochrona poszkodowanych)
12. Problem ustalenia sum gwarancyjnych w OC działalności

Część II. Przegląd rozwiązań produktowych dostępnych na rynku

1. Ubezpieczenia OC działalności dla podmiotów gospodarczych dostępne na rynku
2. Podstawowy przedmiot ubezpieczenia i jego określenie (OC kontrakt, OC delikt, zbieg obu rodzajów OC)
3. Ubezpieczenie OC produktu według norm kodeksowych i w zakresie proponowanych ubezpieczeń OC
4. Ubezpieczenie szkód pracowniczych, szkód z tytułu użytkowania mienia i innych kosztów
5. Rozszerzenia zakresu: czyste straty finansowe, szkody podwykonawców, szkody środowiskowe, seryjne i inne.
6. Wyłączenia podmiotowe: umyślność, rażące niedbalstwo, brak współpracy
7. Wyłączenia odpowiedzialności kontraktowej: rękojmia, kary umowne, wykonanie zastępcze
8. Wyłączenie różnych kategorii szkód: szkody osób bliskich, szkody pośrednie, szkody narastające, na prawach intelektualnych, inne
9. Optymalizacja ubezpieczenia: klauzule dotyczące zawarcia umowy, klauzule likwidacyjne

Prowadzący

dr Paweł Sikora

Doktor Nauk Prawnych

Wykształcenie

 • Uniwersytet Śląski WPiA – doktor prawa
 • Akademia Ekonomiczna Poznań – Podyplomowe – ubezpieczenia
 • Uniwersytet Śląski WPiA – magister prawa 1992
   
Specjalizacja
 • odpowiedzialność cywilna 
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządzających (D&O)
 • inne ubezpieczenia majątkowe i życiowe
 • likwidacja szkód ubezpieczeniowych
 • prawo konsumenckie
 • prawo cywilne
 • zawieranie i wykonywanie umów
Doświadczenie zawodowe
 • 2016 - obecnie – Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) – Asystent
 • 2016 - obecnie – Uniwersytet Zielonogórski – Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego – Adiunkt
 • 2013 – obecnie – President Electronics Poland Sp z o.o. – Doradca Zarządu
 • 2012 - 2013 – Akademia im Jana Długosza w Częstochowie – wykładowca, członek Zespołu Badawczego ds. Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Porównawczego
 • 2009 - 2013 – President Medical Polska Sp.z o.o. – Doradca Zarządu, Dyrektor Zarządzający
 • 2003 - 2009 – PTU S.A. (Gothaer) – Dyrektor Oddziału w Częstochowie
 • 1997 - 2003 – T.U. Compensa S.A. – Dyrektor – Oddział w Częstochowie
 • 1995 - 1997 – Modus – Właściciel – Biuro Pośrednictwa Obrotu Nieruchomości (Częstochowa)

 • 1993 - 1995 – Marketingassistent – w CP Firmengruppe Monchengladbach (Niemcy)
 • 1992 - 1993 – PRINZ S.A. – Tłumacz, as. Dyrektora – Zweigniederlassung Senftenberg (Niemcy)

DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE – 20 lat szkoleń, wykładów, kursów itp.

Opinie o wykładowcy

Opinia:

Przeprowadzone szkolenie było w pełni merytoryczne. Sposób jego wykonania oceniam jako profesjonalny prowadzący potrafi wciągnąć uczestników w temat i czynne korzystanie z wykładu

Advisor Consulting Olsztyn

Opinia:

Pełny profesjonalizm wykładowcy i wysoka kultura, zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy

Anna Siwek
Carrefour Polska

Opinia:

Prowadzący posiada dużą wiedzę na tematy poruszane na szkoleniu, odpowiadał na pytania w sposób wyczerpujący

Bogumiła Waligóra
ArcelorMittal

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 13.45 - obiad
13.45 - 15.15 - szkolenie
15.15 - 15.30 - przerwa kawowa
15.30 - 17.00 - szkolenie

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia faksem lub e-mailem, lub wypełnienie zgłoszenia internetowego.

Karta zgłoszenia oraz wypełniony formularz internetowy mają formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Składniki ceny za szkolenia wyjazdowe są zmienne i każdorazowo określane w ofercie.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi zostać przesłana mailem przed rozpoczęciem szkolenia najpóźniej na:

 • szkolenie stacjonarne: 10 dni roboczych
 • szkolenie online: 5 dni roboczych
 • szkolenie wyjazdowe: 21 dni roboczych

Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się / nie zalogowanie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 490 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt


tel.: +48 22 403 40 94
biuro@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY