Kontakt

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.


Pokaż Instytut Szkoleniowy A&D na większej mapie

Główna siedziba

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
tel.: +48 22 403 40 94
faks: +48 22 406 23 04
e-mail: biuro@ad.edu.pl

Dane spółki

Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
wysokość kapitału zakładowego 50 000 PLN

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Oddziały

Katowice
ul. Kłodnicka 9 C
40-703 Katowice

Poznań
ul. Mielżyńskiego 18/8
61-725 Poznań


NOWY