Egzamin na agenta ubezpieczeniowego - kurs, przygotowanie

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Egzamin na agenta ubezpieczeniowego

Jednym z warunków, które musi spełnić osoba fizyczna, aby wykonywać czynności agencyjne jest zdany EGZAMIN.

Egzamin jest organizowany przez zakład ubezpieczeń. Przygotowanie do egzaminu jest sprawą indywidualną.

Instytut Szkoleniowy A&D prowadzi kursy i repetytoria, które przygotowują do takiego egzaminu. Program kursu jest związany z tematami egzaminacyjnymi jakie obowiązują na podstawie rozporządzenia w sprawie egzaminu  dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych (Dz.U.2014.1485 z dnia 2014.10.30). Zakres jest zależny od rodzaju ubezpieczeń jakie będą zawierane i sposobu wykonywania czynności.

Akty prawne

Wnioski o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 września 2014

Egzamin dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 października 2014

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 lutego 2015

Szkolenia

Agent ubezpieczeniowy

Repetytorium egzaminacyjne dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych


NOWY