Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej w szkodach z OC ogólnego - Online - Szkolenia ubezpieczenia

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej w szkodach z OC ogólnego

szkolenie ONLINE

Informacje ogólne

Miejscowość: Online
Termin: 2021-06-30 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 390 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Zamówienie

Cena: 390 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Program

1. Wprowadzenie - metodyka likwidacji szkód z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – likwidacja merytoryczna, likwidacja techniczna

2. Odpowiedzialność odszkodowawcza

 • Rodzaje odpowiedzialności prawnej – karna, administracyjna,  odszkodowawcza (cywilna)
 • Rygory odpowiedzialności – kontrakt, czyn niedozwolony (delikt)
 • Zasady odpowiedzialności – winy, ryzyka, bezprawności, słuszności – ciężar dowodowy.
 • Przesłanki odpowiedzialności – zdarzenie szkodzące (szkodowe), szkoda, związek przyczynowo skutkowy
 • Pojęcie szkody (zasady: pełności, jedności i indywidualności) oraz metodyka jej ustalenia (metoda dyferencyjna, metoda obiektywna)
 • Szczególne postaci szkody: bezpośrednia i pośrednia (rykoszetowa), na mieniu i na osobie, czyste straty finansowe, koszty poniesione w związku ze szkodą.
 • Rygory i zasady w wybranych rodzajach odpowiedzialności cywilnej – ruch przedsiębiorstwa, ruch pojazdu, posiadanie budowli, produkt niebezpieczny, szkody wyrządzone przez pracowników i szkody wyrządzone pracownikom, szkody transportowe.

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 • Przedmiot ochrony i funkcje ubezpieczenia OC
 • Problemy wynikające z czasowego oddalenia zdarzenia szkodzącego od szkody
 • Pojęcie i konstrukcje wyzwalaczy czasowych
 • Złożenie i rozpatrzenia roszczenia w triggerze czasowym claims made
 • Ograniczenia techniczno – ubezpieczeniowe: udział własny i suma gwarancyjna
 • Ochrona poszkodowanego po zajściu wypadku ubezpieczeniowego (art. 822 §5 KC)
 • Akcja bezpośrednia i konsekwencje współuczestnictwa koniecznego jednokierunkowego

4. Procedura likwidacyjna

 • Sposoby regulacji szkód według obowiązujących aktów prawnych
 • Konstrukcja ugody i jej poprawne przygotowanie
 • Wyrok sądowy – znaczenie wyroku karnego dla postępowania likwidacyjnego
 • Decyzja ubezpieczyciela podjęta na podstawie własnych ustaleń
 • Metodyka dowodzenia w postępowaniu likwidacyjnym
 • Reguły dowodowe kodeksu postępowania cywilnego
 • Zakres obowiązku współdziałania poszkodowanego
 • Ciężar dowodowy postępowania likwidacyjnego

Prowadzący

dr Paweł Sikora

Doktor Nauk Prawnych

Wykształcenie

 • Uniwersytet Śląski WPiA – doktor prawa
 • Akademia Ekonomiczna Poznań – Podyplomowe – ubezpieczenia
 • Uniwersytet Śląski WPiA – magister prawa 1992
   
Specjalizacja
 • odpowiedzialność cywilna 
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządzających (D&O)
 • inne ubezpieczenia majątkowe i życiowe
 • likwidacja szkód ubezpieczeniowych
 • prawo konsumenckie
 • prawo cywilne
 • zawieranie i wykonywanie umów
Doświadczenie zawodowe
 • 2016 - obecnie – Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) – Asystent
 • 2016 - obecnie – Uniwersytet Zielonogórski – Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego – Adiunkt
 • 2013 – obecnie – President Electronics Poland Sp z o.o. – Doradca Zarządu
 • 2012 - 2013 – Akademia im Jana Długosza w Częstochowie – wykładowca, członek Zespołu Badawczego ds. Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Porównawczego
 • 2009 - 2013 – President Medical Polska Sp.z o.o. – Doradca Zarządu, Dyrektor Zarządzający
 • 2003 - 2009 – PTU S.A. (Gothaer) – Dyrektor Oddziału w Częstochowie
 • 1997 - 2003 – T.U. Compensa S.A. – Dyrektor – Oddział w Częstochowie
 • 1995 - 1997 – Modus – Właściciel – Biuro Pośrednictwa Obrotu Nieruchomości (Częstochowa)

 • 1993 - 1995 – Marketingassistent – w CP Firmengruppe Monchengladbach (Niemcy)
 • 1992 - 1993 – PRINZ S.A. – Tłumacz, as. Dyrektora – Zweigniederlassung Senftenberg (Niemcy)

DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE – 20 lat szkoleń, wykładów, kursów itp.

Opinie o wykładowcy

Opinia:

Przeprowadzone szkolenie było w pełni merytoryczne. Sposób jego wykonania oceniam jako profesjonalny prowadzący potrafi wciągnąć uczestników w temat i czynne korzystanie z wykładu

Advisor Consulting Olsztyn

Opinia:

Pełny profesjonalizm wykładowcy i wysoka kultura, zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy

Anna Siwek
Carrefour Polska

Opinia:

Prowadzący posiada dużą wiedzę na tematy poruszane na szkoleniu, odpowiadał na pytania w sposób wyczerpujący

Bogumiła Waligóra
ArcelorMittal

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Harmonogram

Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie. Osoby, które zapiszą się na szkolenie online, dzień przed otrzymają mailem link do webinarium oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej. W trakcie trwania webinarium jest możliwość zadawania pytań naszemu Ekspertowi. Pytania mogą być zadawane poprzez mikrofon lub z wykorzystaniem czatu. Każda zgłoszona osoba musi więc dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Jeśli nigdy nie korzystaliście Państwo ze szkoleń online (webinarium) i chcecie dowiedzieć się więcej o tej formie szkolenia, zapraszamy do zapoznania się z informacjami, które przygotowaliśmy.

dowiedz się więcej o webinarium

09.45 - 10.00 - logowanie się uczestników
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 13.45 - przerwa
13.45 - 15.15 - szkolenie
15.15 - 15.30 - przerwa
15.30 - 17.00 - szkolenie

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia faksem lub e-mailem, lub wypełnienie zgłoszenia internetowego.

Karta zgłoszenia oraz wypełniony formularz internetowy mają formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Składniki ceny za szkolenia wyjazdowe są zmienne i każdorazowo określane w ofercie.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi zostać przesłana mailem przed rozpoczęciem szkolenia najpóźniej na:

 • szkolenie stacjonarne: 10 dni roboczych
 • szkolenie online: 5 dni roboczych
 • szkolenie wyjazdowe: 21 dni roboczych

Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się / nie zalogowanie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 390 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt


tel.: +48 22 403 40 94
biuro@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY