Szkolenia i kursy otwarte

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Szkolenia i kursy otwarte

Warszawa

Ubezpieczenia w praktyce dla przedsiębiorstw
Czy z ubezpieczycielem można się dogadać?
2018-10-29
Międzynarodowe szkody komunikacyjne
dla kierowców
2018-10-30
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej małego i średniego przedsiębiorcy 2018-11-05
Likwidacja szkód komunikacyjnych
aspekty prawne
2018-11-06
Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń i rozpatrywania reklamacji - dyrektywa IDD 2018 2018-11-07
Szkody osobowe w ubezpieczeniach komunikacyjnych 2018-11-14
Ubezpieczenie mienia w przedsiębiorstwie 2018-11-21
Gwarancje ubezpieczeniowe 2018-11-22
Likwidacja szkód z ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych
w tym: Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

2 dni
2018-11-28
O ubezpieczeniach najprościej jak się da
2 dni
2018-12-03
Ubezpieczenia transportowe w praktyce 2018-12-05
Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń i rozpatrywania reklamacji - dyrektywa IDD 2018 2018-12-06
Ubezpieczenia maszyn i urządzeń według systemu „all risks” MB
Machinery Breakdown w standardzie Munich Re oraz ubezpieczenia CPM
2018-12-12
Ubezpieczenia budowy i montażu według wzorców umownych wydanych przez FIDIC i zawartych w VOB (b) 2018-12-13
Szkody osobowe w praktyce kancelarii odszkodowawczej 2018-12-17

Warszawa

Specjalista ds. ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem w firmie
kurs certyfikowany

6 dni
2018-11-12
Kurs przygotowujący do egzaminu na brokera ubezpieczeniowego
4 dni - weekendy
2019-01-12

Jeśli dany termin Państwu nie odpowiada to prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY