Szkolenia i kursy otwarte

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Szkolenia i kursy otwarte

Warszawa

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w praktyce przedsiębiorstw 2019-05-22
Ubezpieczenia komunikacyjne w teorii i praktyce
2 dni
2019-05-28
Szkody komunikacyjne – aktualne problemy, zmiany i tendencje rozwojowe
w tym wyrok TSUE z dnia 28.11.2017
2019-05-29
CAR/EAR - Ubezpieczenia budowy i montażu według standardu monachijskiego 2019-05-30
Ubezpieczenie mienia w przedsiębiorstwie 2019-05-31
Likwidacja szkód z ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych
w tym: Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

2 dni
2019-06-05
Ubezpieczenia transportowe (OCP i CARGO) w praktyce 2019-06-12
Ubezpieczenia w praktyce dla przedsiębiorstw
Czy z ubezpieczycielem można się dogadać?
2019-06-13

Warszawa

Kurs przygotowujący do egzaminu na brokera ubezpieczeniowego
4 dni - dni robocze
2019-05-08
Kurs przygotowujący do egzaminu na brokera ubezpieczeniowego
4 dni - dni robocze
2019-05-13
Kurs przygotowujący do egzaminu na brokera ubezpieczeniowego
4 dni
2019-05-18
Specjalista ds. ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem w firmie
kurs certyfikowany

6 dni
2019-06-03
Agent odszkodowawczy
kurs certyfikowany

6 dni
2019-06-06
Obowiązkowe szkolenie dla brokerów ubezpieczeniowych
Zakres tematyki określony w ustawie, zał. Dział II pkt 2) do 8)
2019-06-07
Likwidator szkód komunikacyjnych
kurs certyfikowany

6 dni - weekendy
2019-06-08
Obowiązkowe szkolenie dla agentów ubezpieczeniowych
Zakres tematyki określony w ustawie, zał. Dział II pkt 2) do 8)
2019-06-14

Jeśli dany termin Państwu nie odpowiada to prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

 logo= DOWIEDZ SIĘ jak pozyskać pieniądze na szkolenia

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY