szkolenia i kursy z ubezpieczeń - webinaria, stacjonarne, online, webinar

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Szkolenia i kursy otwarte

Warszawa

Nowe wymogi KNF w zakresie analizy potrzeb klienta i rekomendacji brokerskiej 2020-05-06
Ubezpieczenia finansowe – gwarancje ubezpieczeniowe i ubezpieczenie kredytu kupieckiego 2020-05-07
Ubezpieczenia budowy i montażu według wzorców umownych wydanych przez FIDIC i zawartych w VOB (b) 2020-05-08
Ubezpieczenia transportowe (OCP i CARGO) w praktyce 2020-05-13
Ubezpieczenia komunikacyjne w teorii i praktyce
2 dni
2020-05-14
Ubezpieczenie mienia w przedsiębiorstwie 2020-05-20
Likwidacja szkód z ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych
w tym: Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

2 dni
2020-05-21
CAR/EAR - Ubezpieczenia budowy i montażu według standardu monachijskiego 2020-05-27
Ubezpieczenia OC ogólne w praktyce przedsiębiorstw 2020-05-28
Prawne problemy likwidacji szkód 2020-05-29
Ustawa o pozwach grupowych
Pierwszy krok do amerykanizacji polskiego prawa?
2020-06-03
Ubezpieczenia maszyn i urządzeń według systemu „all risks” MB
Machinery Breakdown w standardzie Munich Re oraz ubezpieczenia CPM
2020-06-04
Ubezpieczenie D&O i karnoskarbowe 2020-06-05

Warszawa

Specjalista ds. ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem w firmie
kurs certyfikowany

6 dni - dni robocze
2020-05-11
Kurs przygotowujący do egzaminu na brokera ubezpieczeniowego
4 dni - weekendy
2020-05-16
Likwidator szkód komunikacyjnych
kurs certyfikowany

6 dni - weekendy
2020-05-30
Specjalista ds. ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem w firmie
kurs certyfikowany

6 dni - dni robocze
2020-06-01

Jeśli dany termin Państwu nie odpowiada to prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

 logo= DOWIEDZ SIĘ jak pozyskać pieniądze na szkolenia

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY