Szkolenia i kursy otwarte

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Szkolenia i kursy otwarte

Warszawa

Ubezpieczenia maszyn i urządzeń według systemu „all risks” MB
Machinery Breakdown w standardzie Munich Re oraz ubezpieczenia CPM
2019-10-29
Ubezpieczenie mienia w przedsiębiorstwie 2019-10-30
Ubezpieczenia transportowe (OCP i CARGO) w praktyce 2019-11-25
Polisy cybercrime - ubezpieczenie od ryzyk związanych z włamaniem do systemów informatycznych 2019-11-26
Ubezpieczenie OC działalności wg klauzul brokerskich 2019-11-27
Ubezpieczenia komunikacyjne w teorii i praktyce
2 dni
2019-12-02
Zarządzanie ryzykiem odpowiedzialności cywilnej według normy ISO 31.000 (2018)
warsztaty dla Brokerów
2019-12-04
Likwidacja szkód z ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych
w tym: Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

2 dni
2019-12-09
CAR/EAR - Ubezpieczenia budowy i montażu według standardu monachijskiego 2019-12-11
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym 2019-12-11
Ubezpieczenia w praktyce dla przedsiębiorstw
Czy z ubezpieczycielem można się dogadać?
2019-12-16
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w praktyce przedsiębiorstw 2019-12-17
Ubezpieczenie D&O i karnoskarbowe 2019-12-18
Prawne problemy likwidacji szkód 2019-12-19

Warszawa

Agent odszkodowawczy
kurs certyfikowany

6 dni - weekendy
2019-11-16
Specjalista ds. ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem w firmie
kurs certyfikowany

6 dni - weekendy
2019-11-23
Specjalista ds. ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem w firmie
kurs certyfikowany

6 dni - dni robocze
2019-12-02
Kurs przygotowujący do egzaminu na brokera ubezpieczeniowego
4 dni - weekendy
2020-01-18
Likwidator szkód komunikacyjnych
kurs certyfikowany

6 dni - weekendy
2020-02-08
Likwidator szkód komunikacyjnych
kurs certyfikowany

6 dni - weekendy
2020-03-07

Jeśli dany termin Państwu nie odpowiada to prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

 logo= DOWIEDZ SIĘ jak pozyskać pieniądze na szkolenia

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY