szkolenia i kursy z ubezpieczeń - webinaria, stacjonarne, szkolenia online - webinar

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Szkolenia i kursy otwarte

Warszawa

Ubezpieczenia budowy i montażu według wzorców umownych wydanych przez FIDIC i zawartych w VOB (b) 2020-06-17
CAR/EAR - Ubezpieczenia budowy i montażu według standardu monachijskiego 2020-06-18
Ubezpieczenia w praktyce dla przedsiębiorstw 2020-06-19
Prawne problemy likwidacji szkód 2020-06-30
Ubezpieczenia komunikacyjne w teorii i praktyce
2 dni
2020-07-01
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej małego i średniego przedsiębiorcy 2020-07-03
Likwidacja szkód z ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych
w tym: Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

2 dni
2020-07-06
Ubezpieczenia maszyn i urządzeń według systemu „all risks” MB
Machinery Breakdown w standardzie Munich Re oraz ubezpieczenia CPM
2020-07-08
Ubezpieczenia maszyn i urządzeń według systemu „all risks” MB
Machinery Breakdown w standardzie Munich Re oraz ubezpieczenia CPM
2020-07-22
Ubezpieczenia budowy i montażu według wzorców umownych wydanych przez FIDIC i zawartych w VOB (b) 2020-07-27
CAR/EAR - Ubezpieczenia budowy i montażu według standardu monachijskiego 2020-07-28
Ubezpieczenie mienia w przedsiębiorstwie 2020-07-29
Ubezpieczenia w praktyce dla przedsiębiorstw 2020-07-30
Nowe wymogi KNF w zakresie analizy potrzeb klienta i rekomendacji brokerskiej 2020-07-31
Prawne problemy likwidacji szkód 2020-08-05
Ubezpieczenia OC ogólne w praktyce przedsiębiorstw 2020-08-06
Ubezpieczenia komunikacyjne w teorii i praktyce
2 dni
2020-08-12
O ubezpieczeniach najprościej jak się da
2 dni
2020-08-19
Polisy cybercrime - ubezpieczenie od ryzyk związanych z włamaniem do systemów informatycznych 2020-08-21
Ubezpieczenie D&O i karnoskarbowe 2020-08-24

Warszawa

Kurs przygotowujący do egzaminu na brokera ubezpieczeniowego
stacjonarny - weekendy
2020-06-13
Likwidator szkód komunikacyjnych
kurs certyfikowany

6 dni - weekendy
2020-06-20
Specjalista ds. ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem w firmie
kurs certyfikowany

6 dni - dni robocze
2020-07-02

Jeśli dany termin Państwu nie odpowiada to prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

 logo= DOWIEDZ SIĘ jak pozyskać pieniądze na szkolenia

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY