Szkolenia i kursy otwarte

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Szkolenia i kursy otwarte

Warszawa

Ubezpieczenie mienia w przedsiębiorstwie 2019-09-24
Likwidacja szkód z ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych
w tym: Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

2 dni
2019-09-25
Ubezpieczenia w praktyce dla przedsiębiorstw
Czy z ubezpieczycielem można się dogadać?
2019-10-01
Ubezpieczenia komunikacyjne w teorii i praktyce
2 dni
2019-10-02
Prawne problemy likwidacji szkód 2019-10-09
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w praktyce przedsiębiorstw 2019-10-10
CAR/EAR - Ubezpieczenia budowy i montażu według standardu monachijskiego 2019-10-16
Ubezpieczenia transportowe (OCP i CARGO) w praktyce 2019-10-17
Ubezpieczenia budowy i montażu według wzorców umownych wydanych przez FIDIC i zawartych w VOB (b) 2019-10-23
Ubezpieczenia maszyn i urządzeń według systemu „all risks” MB
Machinery Breakdown w standardzie Munich Re oraz ubezpieczenia CPM
2019-10-24
Ubezpieczenie mienia w przedsiębiorstwie 2019-10-25
Likwidacja szkód z ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych
w tym: Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

2 dni
2019-11-05
Polisy cybercrime - ubezpieczenie od ryzyk związanych z włamaniem do systemów informatycznych 2019-11-07

Warszawa

Kurs przygotowujący do egzaminu na brokera ubezpieczeniowego
4 dni - weekendy
2019-09-14
Kurs przygotowujący do egzaminu na brokera ubezpieczeniowego
4 dni - weekendy
2019-09-28
Specjalista ds. ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem w firmie
kurs certyfikowany

6 dni - dni robocze
2019-10-07
Likwidator szkód komunikacyjnych
kurs certyfikowany

6 dni - weekendy
2019-10-12

Jeśli dany termin Państwu nie odpowiada to prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

 logo= DOWIEDZ SIĘ jak pozyskać pieniądze na szkolenia

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY