Szkolenia wewnętrzne (in-company) są przygotowywane na indywidualne zamówienie firm. Opierają się na programie bazowym, który jest dopasowany do potrzeb i specyfiki działalności danej firmy.

Często nazywane są „szytymi na miarę”, ponieważ są dedykowane określonej grupie odbiorców pochodzących z jednego podmiotu a program oraz metodologia prowadzenia szkolenia uwzględnia oczekiwania, potrzeby i specyfikę funkcjonowania instytucji. Podczas organizacji szkolenia brana jest pod uwagę także kultura i klimat organizacji.

Klient i Instytut Szkoleniowy A&D wspólnie więc określają poziom, zakres i cel zajęć. Pozwala to uzyskać największą efektywność szkolenia. W czasie szkolenia analizowane są realne przykłady z życia zawodowego uczestników a oni sami mają okazję do wymiany własnych doświadczeń.

Szkolenie wewnętrzne może być realizowane zarówno w siedzibie Klienta jak i w wybranym obiekcie szkoleniowo – konferencyjnym oraz w wersji online (webinarium). Istnieje również możliwość elastycznego doboru terminu i ram czasowych.

Szkolenia zamknięte są również świetnym miejscem integracji pracowników oraz poprawy komunikacji i jakości współpracy w firmie. Często układają się one w dłuższy program rozwoju kompetencji pracowników.

Programy organizowanych przez nas szkoleń przygotowywane są przez ekspertów, wykładowców i trenerów posiadających fachową wiedzę oraz wieloletnią praktykę.

Przeprowadzamy szkolenia wewnętrzne już nawet dla kilku osób.

Jeśli nie znajdziecie Państwo poszukiwanego przez Was tematu, to zapytajcie nas o niego.

Zapraszamy do kontaktu z nami:


Certyfikat Jakości MSUES