Ubezpieczenie mienia w przedsiębiorstwie

1. Ubezpieczenie nieruchomości Przedmiot ubezpieczenia oraz zakres ryzyk nazwanych Ryzyka niechciane przez zakłady ubezpieczeń Ustalenie sumy ubezpieczenia Wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe Opcja All risks i uwarunkowania... Więcej

Ubezpieczenia komunikacyjne w teorii i praktyce

DZIEŃ I 1. Pojęcie ubezpieczeń komunikacyjnych Rozwój historyczny Podstawowe grupy ubezpieczeń komunikacyjnych ich charakterystyka i znaczenie we współczesnej gospodarce Współczesne tendencje rozwojowe w ubezpieczeniach komunikacyjnych 2.... Więcej