Ubezpieczenia komunikacyjne w teorii i praktyce


DZIEŃ I

1. Pojęcie ubezpieczeń komunikacyjnych

 • Rozwój historyczny
 • Podstawowe grupy ubezpieczeń komunikacyjnych ich charakterystyka i znaczenie we współczesnej gospodarce
 • Współczesne tendencje rozwojowe w ubezpieczeniach komunikacyjnych

2. Podstawy prawne funkcjonowania ubezpieczeń komunikacyjnych

 • Najnowsze zmiany w konstrukcji umowy ubezpieczenia dobrowolnego
 • Ubezpieczenia obowiązkowe

3. System odpowiedzialności cywilnej w kraju i za granicą

 • Przesłanki odpowiedzialności cywilnej, pojęcie szkody oraz związku przyczynowo-skutkowego. Analiza przypadków

4. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych

 • Podstawowe prawa i obowiązki ubezpieczonego
 • Prawa i obowiązku ubezpieczyciela
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

DZIEŃ II

5. Zawarcie umowy ubezpieczenia auto casco

 • Podstawowy zakres umowy ubezpieczenia (all risk ryzyka nazwane)
 • Standardowe wyłączenia odpowiedzialności
 • Optymalizacja zakresu umowy AC
 • Funkcjonowanie umów flotowych

6. Ubezpieczenia

 • ubezpieczenie assistance
 • ubezpieczenie NW komunikacyjne
 • ubezpieczenie ochrony prawnej
 • inne ubezpieczenia komunikacyjne

7. Procedura likwidacja szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Kancelarie odszkodowawcze

8. Studium przypadków

 • ustalanie odpowiedzialności cywilnej
 • odmowy wypłat odszkodowań
 • regres ubezpieczeniowy